Mats Andersson


Namn

Namn Mats Andersson


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken


Familj

Far Anders Ingevaldsson ≈1540 - ≈1600
Mor Anna Olsdotter ≈1545 - [1591...1620]
Dotter Malin Mattsdotter ≈1605 - 1690
Son Anders Mattsson ≈1615 - [1615-1715]
Dotter Anna Mattsson 1617 - 1695
Dotter Margreta Mattsdotter ≈1620 - [1620-1720]
Dotter Kerstin Mattsdotter 1622 - 1704
Dotter Karin Matsdotter ≈1625 - 1680Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee181021c27d6fd80fa31ed102cMatsAndersson≈1572 - ≈1650e5064c8f69878b22d9c4b5f31ffAndersMattsson≈1615 - [1615-1715]e181021c27d6fd80fa31ed102c->e5064c8f69878b22d9c4b5f31ffe5064ba3f5c3d9b7035df8e4532MalinMattsdotter≈1605 - 1690e181021c27d6fd80fa31ed102c->e5064ba3f5c3d9b7035df8e4532e5064d5e0c25cacbdd2c2cefdaAnnaMattsson1617 - 1695e181021c27d6fd80fa31ed102c->e5064d5e0c25cacbdd2c2cefdae5064e524886c93d47f9465493MargretaMattsdotter≈1620 - [1620-1720]e181021c27d6fd80fa31ed102c->e5064e524886c93d47f9465493e5034e34a0d4fcfdbda05ef509cKerstinMattsdotter1622 - 1704e181021c27d6fd80fa31ed102c->e5034e34a0d4fcfdbda05ef509ce181046f7c644ec10db867b8885KarinMatsdotter≈1625 - 1680e181021c27d6fd80fa31ed102c->e181046f7c644ec10db867b8885e180ffc5d0636e717ac41b04bbfAndersIngevaldsson≈1540 - ≈1600family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3e180ffc5d0636e717ac41b04bbf->family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3e50351d290923da86c2d5c599c5Ingevald "Ingevald i Stimmerbo"≈1500 - ≈1560e50351d290923da86c2d5c599c5->e180ffc5d0636e717ac41b04bbfe17e0b831b91cc6dfe0254ce707OlofBengtsson1520 - [1545...1590]family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e0b831b91cc6dfe0254ce707->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e1a62c7e692fdee219e2a59fBengtNilsson≈1490 - [1557...1565]family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e1a62c7e692fdee219e2a59f->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e0d532e11b546ef19822b85eHennikeBengtsson≈1494 - 1564e17e0ba32e01a99247b5479a494MaritHenniksdotter≈1520 - [1545...1590]e17e0d532e11b546ef19822b85e->e17e0ba32e01a99247b5479a494e506522f53513ef30f43b0bf09fAndersAndersson≈1578 - [1578-1678]e5065380b0b4af495cfcfe8ad7fIngevaldAndersson≈1585 - [1585-1685]e506541118c4a05f0950ecf90fLarsAndersson≈1590 - [1590-1690]e180fc115d04fd162a56d1136a3AnnaOlsdotter≈1545 - [1591...1620]e180fc115d04fd162a56d1136a3->family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcdKarin1495 - [1520...1570]e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e0ba32e01a99247b5479a494->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e50650b6c302fe4d2cdc9e4dde9KarinAndersdotter≈1570 - [1570-1670]e506519a3a6416b31df2284a613MalinAndersdotter≈1575 - [1575-1675]e50652e404622d65b969bf6ffMaritAndersdotter≈1580 - [1620-1680]family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e181021c27d6fd80fa31ed102cfamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e506522f53513ef30f43b0bf09ffamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e5065380b0b4af495cfcfe8ad7ffamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e506541118c4a05f0950ecf90ffamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e50650b6c302fe4d2cdc9e4dde9family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e506519a3a6416b31df2284a613family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e50652e404622d65b969bf6fffamily_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e180fc115d04fd162a56d1136a3family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->e17e0b831b91cc6dfe0254ce707