Anders Ingevaldsson


Namn

Namn Anders Ingevaldsson


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken


Familj

Far Ingevald "Ingevald i Stimmerbo" ≈1500 - ≈1560
Maka Anna Olsdotter ≈1545 - [1591...1620]
Vigsel ≈1565
Dotter Karin Andersdotter ≈1570 - [1570-1670]
Son Mats Andersson ≈1572 - ≈1650
Dotter Malin Andersdotter ≈1575 - [1575-1675]
Son Anders Andersson ≈1578 - [1578-1678]
Dotter Marit Andersdotter ≈1580 - [1620-1680]
Son Ingevald Andersson ≈1585 - [1585-1685]
Son Lars Andersson ≈1590 - [1590-1690]Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee180ffc5d0636e717ac41b04bbfAndersIngevaldsson≈1540 - ≈1600family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3e180ffc5d0636e717ac41b04bbf->family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3e50351d290923da86c2d5c599c5Ingevald "Ingevald i Stimmerbo"≈1500 - ≈1560e50351d290923da86c2d5c599c5->e180ffc5d0636e717ac41b04bbfe506b9d4a1d2306248e3ccd91bdLarsIngevaldsson≈1530 - ≈1600e50351d290923da86c2d5c599c5->e506b9d4a1d2306248e3ccd91bde5065796efd40196a9e56585229KirstinIngevaldsdotter≈1525 - [1525...1605]e50351d290923da86c2d5c599c5->e5065796efd40196a9e56585229e50658cd09d84b0bf3d52275cdKlaraIngevaldsdotter≈1535 - [1535-1635]e50351d290923da86c2d5c599c5->e50658cd09d84b0bf3d52275cde5065965c715464ca0d2d9ec074ElinIngevaldsdotter≈1538 - [1538-1638]e50351d290923da86c2d5c599c5->e5065965c715464ca0d2d9ec074e5065a062d6bca6a704a07cc64MaritIngevaldsdotter≈1542 - [1542-1642]e50351d290923da86c2d5c599c5->e5065a062d6bca6a704a07cc64e5065a99199204be42b7e1dcf21AnnaIngevaldsdotter≈1545 - [1545-1645]e50351d290923da86c2d5c599c5->e5065a99199204be42b7e1dcf21e181021c27d6fd80fa31ed102cMatsAndersson≈1572 - ≈1650e506522f53513ef30f43b0bf09fAndersAndersson≈1578 - [1578-1678]e5065380b0b4af495cfcfe8ad7fIngevaldAndersson≈1585 - [1585-1685]e506541118c4a05f0950ecf90fLarsAndersson≈1590 - [1590-1690]e50650b6c302fe4d2cdc9e4dde9KarinAndersdotter≈1570 - [1570-1670]e506519a3a6416b31df2284a613MalinAndersdotter≈1575 - [1575-1675]e50652e404622d65b969bf6ffMaritAndersdotter≈1580 - [1620-1680]e180fc115d04fd162a56d1136a3AnnaOlsdotter≈1545 - [1591...1620]e180fc115d04fd162a56d1136a3->family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e181021c27d6fd80fa31ed102cfamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e506522f53513ef30f43b0bf09ffamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e5065380b0b4af495cfcfe8ad7ffamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e506541118c4a05f0950ecf90ffamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e50650b6c302fe4d2cdc9e4dde9family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e506519a3a6416b31df2284a613family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e50652e404622d65b969bf6ff