Anna Olsdotter


Namn

Namn Anna Olsdotter


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken

Född ≈1545, Stimmerbo, Norrbärke (W), Smedjebacken,
Död [1591...1620]


Familj

Far Olof Bengtsson 1520 - [1545...1590]
Mor Marit Henniksdotter ≈1520 - [1545...1590]
Make Anders Ingevaldsson ≈1540 - ≈1600
Vigsel ≈1565
Dotter Karin Andersdotter ≈1570 - [1570-1670]
Son Mats Andersson ≈1572 - ≈1650
Dotter Malin Andersdotter ≈1575 - [1575-1675]
Son Anders Andersson ≈1578 - [1578-1678]
Dotter Marit Andersdotter ≈1580 - [1620-1680]
Son Ingevald Andersson ≈1585 - [1585-1685]
Son Lars Andersson ≈1590 - [1590-1690]Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee17e0b831b91cc6dfe0254ce707OlofBengtsson1520 - [1545...1590]family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e0b831b91cc6dfe0254ce707->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e1a62c7e692fdee219e2a59fBengtNilsson≈1490 - [1557...1565]family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e1a62c7e692fdee219e2a59f->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e21fbdb233f2d9c26769c3e5NilsJonsson≈1450 - [1490...1539]e17e21fbdb233f2d9c26769c3e5->e17e1a62c7e692fdee219e2a59fe17e0d532e11b546ef19822b85eHennikeBengtsson≈1494 - 1564e17e0ba32e01a99247b5479a494MaritHenniksdotter≈1520 - [1545...1590]e17e0d532e11b546ef19822b85e->e17e0ba32e01a99247b5479a494e181021c27d6fd80fa31ed102cMatsAndersson≈1572 - ≈1650e506522f53513ef30f43b0bf09fAndersAndersson≈1578 - [1578-1678]e5065380b0b4af495cfcfe8ad7fIngevaldAndersson≈1585 - [1585-1685]e506541118c4a05f0950ecf90fLarsAndersson≈1590 - [1590-1690]e180ffc5d0636e717ac41b04bbfAndersIngevaldsson≈1540 - ≈1600family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3e180ffc5d0636e717ac41b04bbf->family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3e180fc115d04fd162a56d1136a3AnnaOlsdotter≈1545 - [1591...1620]e180fc115d04fd162a56d1136a3->family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcdKarin1495 - [1520...1570]e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e0ba32e01a99247b5479a494->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e50650b6c302fe4d2cdc9e4dde9KarinAndersdotter≈1570 - [1570-1670]e506519a3a6416b31df2284a613MalinAndersdotter≈1575 - [1575-1675]e50652e404622d65b969bf6ffMaritAndersdotter≈1580 - [1620-1680]e17e097d73a55f604559a960d1cKarinOlsdotter≈1540 - 1619family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e180fc115d04fd162a56d1136a3family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e17e097d73a55f604559a960d1cfamily_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->e17e0b831b91cc6dfe0254ce707family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e181021c27d6fd80fa31ed102cfamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e506522f53513ef30f43b0bf09ffamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e5065380b0b4af495cfcfe8ad7ffamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e506541118c4a05f0950ecf90ffamily_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e50650b6c302fe4d2cdc9e4dde9family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e506519a3a6416b31df2284a613family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e50652e404622d65b969bf6ff