Olof Bengtsson


Namn

Namn Olof Bengtsson


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken

Född 1520, Persbo, Ludvika (W), Ludvika,
Död [1545...1590]


Familj

Far Bengt Nilsson ≈1490 - [1557...1565]
Mor Karin 1495 - [1520...1570]
Maka Marit Henniksdotter ≈1520 - [1545...1590]
Vigsel [1520...1545]
Dotter Karin Olsdotter ≈1540 - 1619
Dotter Anna Olsdotter ≈1545 - [1591...1620]Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee17e0b831b91cc6dfe0254ce707OlofBengtsson1520 - [1545...1590]family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e0b831b91cc6dfe0254ce707->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e1a62c7e692fdee219e2a59fBengtNilsson≈1490 - [1557...1565]family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e1a62c7e692fdee219e2a59f->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e21fbdb233f2d9c26769c3e5NilsJonsson≈1450 - [1490...1539]e17e21fbdb233f2d9c26769c3e5->e17e1a62c7e692fdee219e2a59fe17e1a80d19328e3dbc33ae0dcdKarin1495 - [1520...1570]e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e097d73a55f604559a960d1cKarinOlsdotter≈1540 - 1619e180fc115d04fd162a56d1136a3AnnaOlsdotter≈1545 - [1591...1620]e17e0ba32e01a99247b5479a494MaritHenniksdotter≈1520 - [1545...1590]e17e0ba32e01a99247b5479a494->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e17e097d73a55f604559a960d1cfamily_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e180fc115d04fd162a56d1136a3family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->e17e0b831b91cc6dfe0254ce707