Introduktion

Den här webplatsen innehåller personer från min släktforskning. (Levande personer och viss annan data har inte tagits med eller visas anonymiserat.)

Tänk på att den beskriver ett pågående arbete och att det förekommer fel och brister. Om du hittar fel eller kan bidra med saknad information får du gärna meddela mig. Använd alla uppgifter med sunt förnuft.

Källor är främst kyrkböcker och i viss mån millitära rullor och mantalslängder. I vissa fall (främst för tiden före kyrkböckerna) har jag använt andras uppgifter utan egen kontroll. (Bland annat Kjell Vadfors CD-skivor.)

För okända tidpunker så har jag oftast uppskattat eller beräknat ett ungefärligt tidsspann. För platser har jag försökt att alltid ange koordinater även om jag inte kunnat få fram exakt läge, d.v.s. den angivna positionen ska betraktas som ungefärlig.