Karin


Namn

Namn Karin


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken

Född [1490...1500]
Död [1490-1590]
Bosatt Flatenberg, Norrbärke (W), Smedjebacken,


Familj

Make Lars Jönsson ≈1490 - [1490-1590]
Vigsel
Dotter Karin Larsdotter ≈1520 - [1520...1600]
Dotter Margreta Larsdotter ≈1522 - [1522...1602]
Son Jöns Larsson ≈1525 - [1525-1625]Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee5d721c48214312a66ab8add94dJönsLarsson≈1525 - [1525-1625]e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1LarsJönsson≈1490 - [1490-1590]family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d724ca5ba37875a8593ce9d88Karin[1490...1500] - [1490-1590]e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d725e10972e2766b2fc6ff594KarinLarsdotter≈1520 - [1520...1600]e5d7267452e52e3ade2ba913be4MargretaLarsdotter≈1522 - [1522...1602]family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d721c48214312a66ab8add94dfamily_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d725e10972e2766b2fc6ff594family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d7267452e52e3ade2ba913be4