Jöns Larsson


Namn

Namn Jöns Larsson


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken

Född ≈1525, Flatenberg, Norrbärke (W), Smedjebacken,
Död [1525-1625]


Familj

Far Lars Jönsson ≈1490 - [1490-1590]
Mor Karin [1490...1500] - [1490-1590]
Son Pehr Jönsson ≈1550 - ≈1615
Dotter Kerstin Jönsdotter ≈1555 - [1555-1655]
Dotter Margreta Jönsdotter ≈1560 - [1560-1660]Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee5d721c48214312a66ab8add94dJönsLarsson≈1525 - [1525-1625]e5d71aa9c61761dcbc1623a6661PehrJönsson≈1550 - ≈1615e5d721c48214312a66ab8add94d->e5d71aa9c61761dcbc1623a6661e5d722b7be749766763ae83bb42KerstinJönsdotter≈1555 - [1555-1655]e5d721c48214312a66ab8add94d->e5d722b7be749766763ae83bb42e5d7235c88c3634dba6b300396eMargretaJönsdotter≈1560 - [1560-1660]e5d721c48214312a66ab8add94d->e5d7235c88c3634dba6b300396ee5d72417e5c495a70b0f82e4ea1LarsJönsson≈1490 - [1490-1590]e5d728403d34e0e672fc54dbba5OlofLarsson≈1530 - [1560...1610]e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1->e5d728403d34e0e672fc54dbba5family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d724ca5ba37875a8593ce9d88Karin[1490...1500] - [1490-1590]e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d725e10972e2766b2fc6ff594KarinLarsdotter≈1520 - [1520...1600]e5d7267452e52e3ade2ba913be4MargretaLarsdotter≈1522 - [1522...1602]family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d721c48214312a66ab8add94dfamily_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d725e10972e2766b2fc6ff594family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d7267452e52e3ade2ba913be4