Lars Jönsson


Namn

Namn Lars Jönsson


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken

Född ≈1490
Död [1490-1590]
Bosatt Flatenberg, Norrbärke (W), Smedjebacken,


Familj

Maka Karin [1490...1500] - [1490-1590]
Vigsel
Maka Marit [1490...1510] - [1490-1590]
Vigsel
Dotter Karin Larsdotter ≈1520 - [1520...1600]
Dotter Margreta Larsdotter ≈1522 - [1522...1602]
Son Jöns Larsson ≈1525 - [1525-1625]
Son Olof Larsson ≈1530 - [1560...1610]Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee5d72417e5c495a70b0f82e4ea1LarsJönsson≈1490 - [1490-1590]family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d7276291f153131ebf196f5ece5d72417e5c495a70b0f82e4ea1->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d7276291f153131ebf196f5ece5d721c48214312a66ab8add94dJönsLarsson≈1525 - [1525-1625]e5d728403d34e0e672fc54dbba5OlofLarsson≈1530 - [1560...1610]e5d725e10972e2766b2fc6ff594KarinLarsdotter≈1520 - [1520...1600]e5d7267452e52e3ade2ba913be4MargretaLarsdotter≈1522 - [1522...1602]e5d724ca5ba37875a8593ce9d88Karin[1490...1500] - [1490-1590]e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d7276291f153131ebf196f5ecMarit[1490...1510] - [1490-1590]e5d7276291f153131ebf196f5ec->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d7276291f153131ebf196f5ecfamily_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d721c48214312a66ab8add94dfamily_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d725e10972e2766b2fc6ff594family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d7267452e52e3ade2ba913be4family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d7276291f153131ebf196f5ec->e5d728403d34e0e672fc54dbba5