Erich Rasmusson


Namn

Namn Erich Rasmusson


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken

Född [1570...1580], Torrbo, Norrbärke (W), Smedjebacken,
Död [1570-1670]


Familj

Far Rasmus Erichsson ≈1525 - ≈1610
Mor Mertila Andersdotter ≈1525 - [1580...1605]
Maka Brita Larsdotter [1588...1590] - [1588-1688]
Vigsel ≈1610
Son Johan Erichsson [1619...1620] - 1698
Dotter Karin Erichsdotter ≈1620 - [1620-1720]
Dotter Anna Ersdotter [1621...1622] - 1693Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee51cc0cfae5660c84c04021bfecErichRasmusson[1570...1580] - [1570-1670]family_e51cc0cfae5660c84c04021bfec_e5946c0ecbe765036716f283022e51cc0cfae5660c84c04021bfec->family_e51cc0cfae5660c84c04021bfec_e5946c0ecbe765036716f283022e51cbd5733255df3c6b68c9d333RasmusErichsson≈1525 - ≈1610family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e51cbd5733255df3c6b68c9d333->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e54fbd1322240362083dd1718b8AndersOlofsson≈1500 - ≈1570e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3MertilaAndersdotter≈1525 - [1580...1605]e54fbd1322240362083dd1718b8->e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e54fc00064d15c908da5d3c4dddOlofHansson≈1465 - [1500...1545]e54fc00064d15c908da5d3c4ddd->e54fbd1322240362083dd1718b8e59466273b61f2201050db1447dJohanErichsson[1619...1620] - 1698e51cbe6d211462a0d8f0e038b27IsraelRasmusson≈1560 - ≈1630e51cc01bcb870d5f6e7f3d32f0bAbrahamRasmusson≈1565 - [1565-1665]e519d25d57e26db93495427438dAndersRasmusson≈1575 - 1661e51cc15a6d262275ff515a63c22DanielRasmusson≈1580 - [1580-1680]e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e5946cce0763496fa4ea84ec86aKarinErichsdotter≈1620 - [1620-1720]e4c8b9f5c5961d1041a27743681AnnaErsdotter[1621...1622] - 1693e5946c0ecbe765036716f283022BritaLarsdotter[1588...1590] - [1588-1688]e5946c0ecbe765036716f283022->family_e51cc0cfae5660c84c04021bfec_e5946c0ecbe765036716f283022family_e51cc0cfae5660c84c04021bfec_e5946c0ecbe765036716f283022->e59466273b61f2201050db1447dfamily_e51cc0cfae5660c84c04021bfec_e5946c0ecbe765036716f283022->e5946cce0763496fa4ea84ec86afamily_e51cc0cfae5660c84c04021bfec_e5946c0ecbe765036716f283022->e4c8b9f5c5961d1041a27743681family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cc0cfae5660c84c04021bfecfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cbe6d211462a0d8f0e038b27family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cc01bcb870d5f6e7f3d32f0bfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e519d25d57e26db93495427438dfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cc15a6d262275ff515a63c22