Israel Rasmusson


Namn

Namn Israel Rasmusson


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken


Familj

Far Rasmus Erichsson ≈1525 - ≈1610
Mor Mertila Andersdotter ≈1525 - [1580...1605]
Maka Kerstin Ersdotter ≈1560 - [1600...1640]
Vigsel ≈1580
Son Johan Israelsson ≈1580 - ≈1650
Dotter Mertila Israelsdotter ≈1582 - [1582-1682]
Son Daniel Israelsson ≈1585 - [1585-1685]
Son Erich Israelsson ≈1588 - [1588-1688]
Dotter Karin Israelsdotter ≈1590 - [1590-1690]
Son Jonas Israelsson ≈1595 - 1686
Dotter Anna Israelsdotter ≈1600 - 1670Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee51cbe6d211462a0d8f0e038b27IsraelRasmusson≈1560 - ≈1630family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444e51cbe6d211462a0d8f0e038b27->family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444e51cbd5733255df3c6b68c9d333RasmusErichsson≈1525 - ≈1610family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e51cbd5733255df3c6b68c9d333->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e54fbd1322240362083dd1718b8AndersOlofsson≈1500 - ≈1570e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3MertilaAndersdotter≈1525 - [1580...1605]e54fbd1322240362083dd1718b8->e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e54fc00064d15c908da5d3c4dddOlofHansson≈1465 - [1500...1545]e54fc00064d15c908da5d3c4ddd->e54fbd1322240362083dd1718b8e64ebc70d844dd2f83bdb93accaJohanIsraelsson≈1580 - ≈1650e64ebe3779c4e651821b77ce074DanielIsraelsson≈1585 - [1585-1685]e64ebf015cd37f526311133839eErichIsraelsson≈1588 - [1588-1688]e64eb3e14822da2b09ae6f1afb1JonasIsraelsson≈1595 - 1686e51cc01bcb870d5f6e7f3d32f0bAbrahamRasmusson≈1565 - [1565-1665]e51cc0cfae5660c84c04021bfecErichRasmusson[1570...1580] - [1570-1670]e519d25d57e26db93495427438dAndersRasmusson≈1575 - 1661e51cc15a6d262275ff515a63c22DanielRasmusson≈1580 - [1580-1680]e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e64ebd36c7c35cb62540edd37e1MertilaIsraelsdotter≈1582 - [1582-1682]e64ec0c8bf32b52e0041996db33KarinIsraelsdotter≈1590 - [1590-1690]e64ec16d5b07b150d505d15eb4dAnnaIsraelsdotter≈1600 - 1670e64ebb505715ec97d7b24e0e444KerstinErsdotter≈1560 - [1600...1640]e64ebb505715ec97d7b24e0e444->family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebc70d844dd2f83bdb93accafamily_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebe3779c4e651821b77ce074family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebf015cd37f526311133839efamily_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64eb3e14822da2b09ae6f1afb1family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebd36c7c35cb62540edd37e1family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ec0c8bf32b52e0041996db33family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ec16d5b07b150d505d15eb4dfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cbe6d211462a0d8f0e038b27family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cc01bcb870d5f6e7f3d32f0bfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cc0cfae5660c84c04021bfecfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e519d25d57e26db93495427438dfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cc15a6d262275ff515a63c22