Anders Rasmusson


Namn

Namn Anders Rasmusson


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken


Familj

Far Rasmus Erichsson ≈1525 - ≈1610
Mor Mertila Andersdotter ≈1525 - [1580...1605]
Dotter Marit Andersdotter ≈1615 - [1615-1715]
Dotter Anna Andersdotter 1620 - 1689
Dotter Margreta Andersdotter ≈1625 - [1625-1725]
Son Olof Andersson 1628 - [1628-1728]
Maka Barbro Jönsdotter ≈1580 - 1675
Vigsel ≈1615Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee519d25d57e26db93495427438dAndersRasmusson≈1575 - 1661family_e519d25d57e26db93495427438d_e519d2960417d7d771678ab882e519d25d57e26db93495427438d->family_e519d25d57e26db93495427438d_e519d2960417d7d771678ab882e51cbd5733255df3c6b68c9d333RasmusErichsson≈1525 - ≈1610family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e51cbd5733255df3c6b68c9d333->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e54fbd1322240362083dd1718b8AndersOlofsson≈1500 - ≈1570e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3MertilaAndersdotter≈1525 - [1580...1605]e54fbd1322240362083dd1718b8->e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e54fc00064d15c908da5d3c4dddOlofHansson≈1465 - [1500...1545]e54fc00064d15c908da5d3c4ddd->e54fbd1322240362083dd1718b8e51cbb3bb6059837c27192d1046OlofAndersson1628 - [1628-1728]e51cbe6d211462a0d8f0e038b27IsraelRasmusson≈1560 - ≈1630e51cc01bcb870d5f6e7f3d32f0bAbrahamRasmusson≈1565 - [1565-1665]e51cc0cfae5660c84c04021bfecErichRasmusson[1570...1580] - [1570-1670]e51cc15a6d262275ff515a63c22DanielRasmusson≈1580 - [1580-1680]e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e51cb9d498255d59077905cf8faMaritAndersdotter≈1615 - [1615-1715]e5199b8c20f51ee9963a36c5914AnnaAndersdotter1620 - 1689e51cba8bebf52ba38f82389f2d7MargretaAndersdotter≈1625 - [1625-1725]e519d2960417d7d771678ab882BarbroJönsdotter≈1580 - 1675e519d2960417d7d771678ab882->family_e519d25d57e26db93495427438d_e519d2960417d7d771678ab882family_e519d25d57e26db93495427438d_e519d2960417d7d771678ab882->e51cbb3bb6059837c27192d1046family_e519d25d57e26db93495427438d_e519d2960417d7d771678ab882->e51cb9d498255d59077905cf8fafamily_e519d25d57e26db93495427438d_e519d2960417d7d771678ab882->e5199b8c20f51ee9963a36c5914family_e519d25d57e26db93495427438d_e519d2960417d7d771678ab882->e51cba8bebf52ba38f82389f2d7family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e519d25d57e26db93495427438dfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cbe6d211462a0d8f0e038b27family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cc01bcb870d5f6e7f3d32f0bfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cc0cfae5660c84c04021bfecfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cc15a6d262275ff515a63c22