Nils Olofsson


Namn

Namn Nils Olofsson


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken


Familj

Far Olof Andersson ≈1520 - [1520-1620]
Maka Karin Mattsdotter ≈1580 - [1580-1680]
Vigsel ≈1600
Dotter Malin Nilsdotter ≈1605 - 1665
Son Nils Nilsson ≈1608 - [1608-1708]
Son Erich Nilsson ≈1610 - [1610-1710]
Son Anders Nilsson 1612 - [1612-1712]
Dotter Anna Nilsdotter 1616 - [1616-1716]
Son Johan Nilsson 1620 - [1620-1720]
Dotter Margreta Nilsdotter 1622 - [1622-1722]
Son Hans Nilsson 1626 - [1626-1726]Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee54fba73b433b7c8b7265d9355bNilsOlofsson≈1570 - ≈1640family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62e54fba73b433b7c8b7265d9355b->family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62e54fb8007325781810ea639db36OlofAndersson≈1520 - [1520-1620]e54fb8007325781810ea639db36->e54fba73b433b7c8b7265d9355be54fb8c0dd63b3eb3f06c7ea4e4MattsOlofsson≈1555 - [1555-1655]e54fb8007325781810ea639db36->e54fb8c0dd63b3eb3f06c7ea4e4e54fb94e2675a8ba63338ae8eb9HansOlofsson≈1560 - [1560-1660]e54fb8007325781810ea639db36->e54fb94e2675a8ba63338ae8eb9e54fa09b8d037e9ee20566e54feElinOlofsdotter≈1550 - [1550-1650]e54fb8007325781810ea639db36->e54fa09b8d037e9ee20566e54fee56a3ae9e385fb9705b91a4ce96AnnaOlofsdotter≈1565 - [1565-1665]e54fb8007325781810ea639db36->e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96e54fbb01c154194c837c7f60507MargretaOlofsdotter≈1575 - [1575-1675]e54fb8007325781810ea639db36->e54fbb01c154194c837c7f60507e54fbd1322240362083dd1718b8AndersOlofsson≈1500 - ≈1570e54fbd1322240362083dd1718b8->e54fb8007325781810ea639db36e54fc00064d15c908da5d3c4dddOlofHansson≈1465 - [1500...1545]e54fc00064d15c908da5d3c4ddd->e54fbd1322240362083dd1718b8e611af4ce6b1ea4e204c85615dfNilsNilsson≈1608 - [1608-1708]e611affa7c7c9b5b1eba9c2214ErichNilsson≈1610 - [1610-1710]e611b092c2423c35ae27f494accAndersNilsson1612 - [1612-1712]e611b1cdc9b6cecf5c10819302JohanNilsson1620 - [1620-1720]e611b24a7d978664a268d499d39HansNilsson1626 - [1626-1726]e611ae6108c8de03013b560b65MalinNilsdotter≈1605 - 1665e611b1514625708fbe3734cb6e7AnnaNilsdotter1616 - [1616-1716]e611a3f92f871cead43f68e8483MargretaNilsdotter1622 - [1622-1722]e5ed5a84296702cde8c9004aa62KarinMattsdotter≈1580 - [1580-1680]e5ed5a84296702cde8c9004aa62->family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611af4ce6b1ea4e204c85615dffamily_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611affa7c7c9b5b1eba9c2214family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b092c2423c35ae27f494accfamily_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b1cdc9b6cecf5c10819302family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b24a7d978664a268d499d39family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611ae6108c8de03013b560b65family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b1514625708fbe3734cb6e7family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611a3f92f871cead43f68e8483