Elin Olofsdotter


Namn

Namn Elin Olofsdotter


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken

Född ≈1550, Nedre Starbo, Norrbärke (W), Smedjebacken,
Bosatt Flatenberg, Norrbärke (W), Smedjebacken,
Död [1550-1650]


Familj

Far Olof Andersson ≈1520 - [1520-1620]
Make Erich Larsson ≈1550 - ≈1610
Vigsel ≈1575
Son Lars Ericsson ≈1575 - ≈1610
Son Olof Ericsson ≈1578 - [1578-1678]
Son Pehr Erichsson ≈1580 - 1662
Dotter Anna Erichsdotter ≈1582 - [1582-1682]
Dotter Kerstin Erichsdotter ≈1585 - [1585-1685]
Dotter Elin Erichsdotter ≈1588 - [1588-1688]
Dotter Mertila Erichsdotter ≈1590 - [1590-1690]
Dotter Elisabet Erichsdotter ≈1592 - [1592-1692]
Dotter Malin Erichsdotter ≈1595 - [1595-1695]
Dotter Brita Erichsdotter ≈1600 - [1600-1700]Anteckningar

Här är det troligen något som är fel med tanke på barnens födelseår.


Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee54fb8007325781810ea639db36OlofAndersson≈1520 - [1520-1620]e54fb8c0dd63b3eb3f06c7ea4e4MattsOlofsson≈1555 - [1555-1655]e54fb8007325781810ea639db36->e54fb8c0dd63b3eb3f06c7ea4e4e54fb94e2675a8ba63338ae8eb9HansOlofsson≈1560 - [1560-1660]e54fb8007325781810ea639db36->e54fb94e2675a8ba63338ae8eb9e54fba73b433b7c8b7265d9355bNilsOlofsson≈1570 - ≈1640e54fb8007325781810ea639db36->e54fba73b433b7c8b7265d9355be54fa09b8d037e9ee20566e54feElinOlofsdotter≈1550 - [1550-1650]e54fb8007325781810ea639db36->e54fa09b8d037e9ee20566e54fee56a3ae9e385fb9705b91a4ce96AnnaOlofsdotter≈1565 - [1565-1665]e54fb8007325781810ea639db36->e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96e54fbb01c154194c837c7f60507MargretaOlofsdotter≈1575 - [1575-1675]e54fb8007325781810ea639db36->e54fbb01c154194c837c7f60507e54fbd1322240362083dd1718b8AndersOlofsson≈1500 - ≈1570e54fbd1322240362083dd1718b8->e54fb8007325781810ea639db36e54fc00064d15c908da5d3c4dddOlofHansson≈1465 - [1500...1545]e54fc00064d15c908da5d3c4ddd->e54fbd1322240362083dd1718b8e54fade9ebd6ea829c7f1651a42LarsEricsson≈1575 - ≈1610e54faeb29a21775bface54599f4OlofEricsson≈1578 - [1578-1678]e54f98976745f48a9be0e348f81PehrErichsson≈1580 - 1662e54fa03e7774d0751b1884427dErichLarsson≈1550 - ≈1610family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fee54fa03e7774d0751b1884427d->family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fee54fa09b8d037e9ee20566e54fe->family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fee54faf4cce523a393bab589596bAnnaErichsdotter≈1582 - [1582-1682]e54fafd4fe81fb9571745ada353KerstinErichsdotter≈1585 - [1585-1685]e54fb063b1553dc8c0b823a8740ElinErichsdotter≈1588 - [1588-1688]e54fb0fef11cb36371aa81e15bMertilaErichsdotter≈1590 - [1590-1690]e54fb19492d69fd70b2d92cc7d8ElisabetErichsdotter≈1592 - [1592-1692]e54fb22466f5a98a13d8bc4bb84MalinErichsdotter≈1595 - [1595-1695]e54fb2cce70344bc038efad5d1BritaErichsdotter≈1600 - [1600-1700]family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fade9ebd6ea829c7f1651a42family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54faeb29a21775bface54599f4family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54f98976745f48a9be0e348f81family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54faf4cce523a393bab589596bfamily_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fafd4fe81fb9571745ada353family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fb063b1553dc8c0b823a8740family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fb0fef11cb36371aa81e15bfamily_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fb19492d69fd70b2d92cc7d8family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fb22466f5a98a13d8bc4bb84family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fb2cce70344bc038efad5d1