Lars Andersson


Namn

Namn Lars Andersson


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken


Familj

Far Anders "Anders i Lernbo" ≈1490 - [1535...1570]
Dotter Elin Larsdotter ≈1530 - [1530-1630]
Son Olof Larsson ≈1535 - ≈1615
Son Jon Larsson ≈1540 - [1540-1640]
Son Peder Larsson ≈1545 - [1545-1645]Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee4dcb770ca4431df202946d2837LarsAndersson≈1510 - ≈1570e4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcb66684f7d616c89796b9b0fe4dcc52cfc341cdaddc24017037JonLarsson≈1540 - [1540-1640]e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcc52cfc341cdaddc24017037e4dcc5e09c715171a25e0809278PederLarsson≈1545 - [1545-1645]e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcc5e09c715171a25e0809278e4dcc49337c67f206e0f6461501ElinLarsdotter≈1530 - [1530-1630]e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcc49337c67f206e0f6461501e4dcb7d8cb85005f6bcca337254Anders "Anders i Lernbo"≈1490 - [1535...1570]e4dcb7d8cb85005f6bcca337254->e4dcb770ca4431df202946d2837e4dcc781bc69335848b2fafed8OlofAndersson≈1515 - [1535...1595]e4dcb7d8cb85005f6bcca337254->e4dcc781bc69335848b2fafed8e4dcc8149e8caa68ba9b285c26JonAndersson≈1520 - [1520-1620]e4dcb7d8cb85005f6bcca337254->e4dcc8149e8caa68ba9b285c26e4dcc8b6afb61fd669a6ed19c93BengtAndersson≈1525 - ≈1570e4dcb7d8cb85005f6bcca337254->e4dcc8b6afb61fd669a6ed19c93e4dcc94c23d10b567a2fbf55a01KnutAndersson≈1530 - [1530-1630]e4dcb7d8cb85005f6bcca337254->e4dcc94c23d10b567a2fbf55a01e4dcc9f2619628839ba14678d41PederAndersson≈1535 - [1535-1635]e4dcb7d8cb85005f6bcca337254->e4dcc9f2619628839ba14678d41