Olof Larsson


Namn

Namn Olof Larsson


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken


Familj

Far Lars Andersson ≈1510 - ≈1570
Maka Kirstin Jonsdotter ≈1540 - [1540-1640]
Vigsel ≈1570
Son Sven Olofsson ≈1570 - [1570-1670]
Dotter Brita Olofsdotter ≈1572 - 1668
Dotter Rikmor Olofsdotter ≈1575 - [1575-1675]
Son Anders Olofsson ≈1578 - [1578-1678]
Dotter Margreta Olofsdotter ≈1580 - [1580-1680]
Son Hans Olofsson ≈1582 - [1582-1682]
Dotter Barbro Olofsdotter ≈1585 - [1585-1685]
Son Olof Olofsson 1587 - 1668
Dotter Anna Olofsdotter ≈1590 - [1590-1690]Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb66684f7d616c89796b9b0f->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb770ca4431df202946d2837LarsAndersson≈1510 - ≈1570e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcb66684f7d616c89796b9b0fe4dcc52cfc341cdaddc24017037JonLarsson≈1540 - [1540-1640]e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcc52cfc341cdaddc24017037e4dcc5e09c715171a25e0809278PederLarsson≈1545 - [1545-1645]e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcc5e09c715171a25e0809278e4dcc49337c67f206e0f6461501ElinLarsdotter≈1530 - [1530-1630]e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcc49337c67f206e0f6461501e4dcb7d8cb85005f6bcca337254Anders "Anders i Lernbo"≈1490 - [1535...1570]e4dcb7d8cb85005f6bcca337254->e4dcb770ca4431df202946d2837e4dcbe2cce66e9489bbc6cea8b3SvenOlofsson≈1570 - [1570-1670]e4dcc064155ad8903b040eeedbAndersOlofsson≈1578 - [1578-1678]e4dcc1a39b969046d4fe003d427HansOlofsson≈1582 - [1582-1682]e4c8bb640372c5952a1bcb12f79OlofOlofsson1587 - 1668e4dcbedeff347440194fc98c513BritaOlofsdotter≈1572 - 1668e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2RikmorOlofsdotter≈1575 - [1575-1675]e4dcc0f85be7b68615b3afe28ebMargretaOlofsdotter≈1580 - [1580-1680]e4dcc25004f1698948344379774BarbroOlofsdotter≈1585 - [1585-1685]e4dcc2f516c57fc7c5869292bb4AnnaOlofsdotter≈1590 - [1590-1690]e4dcb6b1de742c7adeaa728778cKirstinJonsdotter≈1540 - [1540-1640]e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778cfamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbe2cce66e9489bbc6cea8b3family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc064155ad8903b040eeedbfamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc1a39b969046d4fe003d427family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4c8bb640372c5952a1bcb12f79family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbedeff347440194fc98c513family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc0f85be7b68615b3afe28ebfamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc25004f1698948344379774family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcc2f516c57fc7c5869292bb4