Margreta Erichsdotter


Namn

Namn Margreta Erichsdotter


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken

Född ≈1530
Död [1530-1630]
Bosatt Marnäs, Norrbärke (W), Smedjebacken,


Familj

Dotter Barbro Olofsdotter ≈1555 - [1555-1655]
Dotter Margreta Olofsdotter ≈1560 - [1560-1660]
Son Hans Olofsson ≈1565 - [1565-1665]
Make Olof Svensson ≈1525 - [1525-1625]
Vigsel ≈1555Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee519ca6565a64c186c3015874f0HansOlofsson≈1565 - [1565-1665]e4c30b64ee24f43f884883305b8OlofSvensson≈1525 - [1525-1625]family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e4c30b64ee24f43f884883305b8->family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e519c8074412caaafacb7e53b22MargretaErichsdotter≈1530 - [1530-1630]e519c8074412caaafacb7e53b22->family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e519c9cbc406696bf94db2a5e56BarbroOlofsdotter≈1555 - [1555-1655]e519c4ab7966f8bd130c91f2e40MargretaOlofsdotter≈1560 - [1560-1660]family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22->e519ca6565a64c186c3015874f0family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22->e519c9cbc406696bf94db2a5e56family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22->e519c4ab7966f8bd130c91f2e40