Gertrud


Namn

Namn Gertrud


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken

Född [1520...1530]
Död [1520-1620]


Familj

Make Olof Larsson ≈1525 - [1555...1605]
Vigsel ≈1550
Dotter Marit Olofsdotter ≈1550 - [1550-1650]
Dotter Karin Olofsdotter ≈1555 - [1555-1655]


Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee55a150ca38519b767a0255ffb8OlofLarsson≈1525 - [1555...1605]family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99e55a150ca38519b767a0255ffb8->family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99Gertrud[1520...1530] - [1520-1620]e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99->family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99e4fce317fc13a11d9eedfb5f71MaritOlofsdotter≈1550 - [1550-1650]e5033f923837c5cb8b686774d16KarinOlofsdotter≈1555 - [1555-1655]family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99->e4fce317fc13a11d9eedfb5f71family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99->e5033f923837c5cb8b686774d16