Christoperus Stephani Bellinius


Namn

Namn Christoperus Stephani Bellinius


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken

Född [1529...1572], Bälinge (C), Uppsala,
Död 1608, Irsta (U), Västerås,
Yrke Kyrkoherde
Yrke Riksdagsman


Familj

Far Stephanus Andreae Bellinius 1509 - 1583
Maka Brita Larsdotter [1570...1575] - 1660
Son Samuel Christoffersson [1590...1608] - 1639Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treede90071116e5d7def99f753fdc2Christoperus StephaniBellinius[1529...1572] - 1608family_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8adde90071116e5d7def99f753fdc2->family_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8adde9007bad37646c8d0e5a6a799bStephanus AndreaeBellinius1509 - 1583de9007bad37646c8d0e5a6a799b->de90071116e5d7def99f753fdc2de90063cdaa358eef5110b2a513SamuelChristoffersson[1590...1608] - 1639de900743a5b6f5d0d588b02b8adBritaLarsdotter[1570...1575] - 1660de900743a5b6f5d0d588b02b8ad->family_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8adfamily_de90071116e5d7def99f753fdc2_de900743a5b6f5d0d588b02b8ad->de90063cdaa358eef5110b2a513