Narfve Jåpsson


Namn

Namn Narfve Jåpsson


Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.


Händelser och registrerade yrken


Familj

Far Jacob ≈1480 - ≈1550
Son Jacob Narfvesson ≈1560 - [1560-1660]
Son Widich Narfvesson ≈1562 - [1562-1662]
Son Lars Narfvesson ≈1565 - [1565-1665]
Dotter Karin Narfvesdotter ≈1568 - [1568-1668]
Son Oloff Narfvesson ≈1570 - ≈1630
Dotter Marit Narfvesdotter ≈1572 - [1572-1672]
Dotter Brita Narfvesdotter ≈1575 - [1575-1675]Släktskap - Familj

(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)

Treee4efc785386591f42b43458daa0NarfveJåpsson≈1530 - ≈1605e4f2d929e8236821118e2f636e1JacobNarfvesson≈1560 - [1560-1660]e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2d929e8236821118e2f636e1e4f2d9f7025637c190c85752dedWidichNarfvesson≈1562 - [1562-1662]e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2d9f7025637c190c85752dede4f2da95f43102504d3ba5ef70LarsNarfvesson≈1565 - [1565-1665]e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2da95f43102504d3ba5ef70e4efc717b42c0c546976030c88OloffNarfvesson≈1570 - ≈1630e4efc785386591f42b43458daa0->e4efc717b42c0c546976030c88e4f2db434b323dfc80165b51d46KarinNarfvesdotter≈1568 - [1568-1668]e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2db434b323dfc80165b51d46e4f2dbe81ae5140e2bb07fbe8fbMaritNarfvesdotter≈1572 - [1572-1672]e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2dbe81ae5140e2bb07fbe8fbe4f2dc7f18667522cff05a643f2BritaNarfvesdotter≈1575 - [1575-1675]e4efc785386591f42b43458daa0->e4f2dc7f18667522cff05a643f2e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4Jacob≈1480 - ≈1550e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4efc785386591f42b43458daa0e4f2de328ed55af9bebb0c5b87cLarsJacobsson≈1510 - [1530...1590]e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4f2de328ed55af9bebb0c5b87ce4f2dee42292cd291e8c4be54d4OlofJacobsson≈1515 - ≈1570e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4f2dee42292cd291e8c4be54d4e4f2df79ecd718f23b0cdd492cErichJacobsson≈1520 - [1540...1600]e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4f2df79ecd718f23b0cdd492ce4f2e0186cf1dcb0ce80ae43b54HansJacobsson≈1525 - [1525...1605]e4efc9f384c2e02a8ded08e5ce4->e4f2e0186cf1dcb0ce80ae43b54