Elin Pehrsdotter

Namn

NamnElin Pehrsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarPehr Hindrichsson ([1570-1575] - 1663-01-06)
MorSusanna ([1570-1575] - [1616-1655])
BrorHindrich Pehrsson (≈1695 - )
BrorPehr Pehrsson (≈1605 - )
SysterKarin Pehrsdotter (≈1610 - )
BrorJohan Pehrsson (≈1615 - )
MakePåhl Bertilsson (≈1600 - 1645-12-14)
Vigsel≈1626
MakeBertil Bertilsson (1612 - 1678-12-12)
Vigsel≈1647
DotterMargreta Påhlsdotter (≈1626 - )
SonMatts Påhlsson (1628-03-17 - 1699-02-26)
DotterKarin Påhlsdotter (1632-10-07 - )
SonPehr Påhlsson (1635-05-10 - )
DotterElisabet Påhlsdotter (≈1637 - )
DotterElin Påhlsdotter (1641-12-09 - )
DotterMalin Bertilsdotter (1648-06-04 - )
DotterMariana Bertilsdotter (1651 - )
SonAnders Bertilsson (1650-11-26 - )

Släktskap

Treeedf6b4d080f197b23a5d4cc3c68PehrHindrichsson[1570-1575] - 1663family_edf6b4d080f197b23a5d4cc3c68_edf6b5663027c0727f11b1cf89eedf6b4d080f197b23a5d4cc3c68->family_edf6b4d080f197b23a5d4cc3c68_edf6b5663027c0727f11b1cf89ee546eeffb3d47af48a7e9691812MattsPåhlsson1628 - 1699edf6a6a213963841a39efe7089aPehrPåhlsson1635 - edf6b06d5dc29c3ed03cd176bafAndersBertilsson1650 - edf6a1a356b742d1990ac084cbcPåhlBertilsson≈1600 - 1645family_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7bedf6a1a356b742d1990ac084cbc->family_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7bedf6acbbdb46897fca2f65fabcaBertilBertilsson1612 - 1678family_edf6acbbdb46897fca2f65fabca_edf6a2dab775be1112652c4de7bedf6acbbdb46897fca2f65fabca->family_edf6acbbdb46897fca2f65fabca_edf6a2dab775be1112652c4de7bedf6ba8989a3926dcd4b2163feaHindrichPehrsson≈1695 - edf6bb271c76852f00799129645PehrPehrsson≈1605 - edf6bc7e2b57132cb290cbb4beJohanPehrsson≈1615 - edf6a2dab775be1112652c4de7bElinPehrsdotter1607 - 1673edf6a2dab775be1112652c4de7b->family_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7bedf6a2dab775be1112652c4de7b->family_edf6acbbdb46897fca2f65fabca_edf6a2dab775be1112652c4de7bedf6b5663027c0727f11b1cf89eSusanna[1570-1575] - [1616-1655]edf6b5663027c0727f11b1cf89e->family_edf6b4d080f197b23a5d4cc3c68_edf6b5663027c0727f11b1cf89eedf6a5302ca5ef1caa377a4b6afMargretaPåhlsdotter≈1626 - edf6a5fb1211ed7fe1a4d5a350bKarinPåhlsdotter1632 - edf6a73ced17e75f024a9c24a3cElisabetPåhlsdotter≈1637 - edf6ab61b5a1a538cdacb57542cElinPåhlsdotter1641 - edf6acf1b065d21caf9ffe669beMalinBertilsdotter1648 - edf6ad1e43313643024998c512dMarianaBertilsdotter1651 - edf6bbe0cf5488451d9bb2ef35fKarinPehrsdotter≈1610 - family_edf6b4d080f197b23a5d4cc3c68_edf6b5663027c0727f11b1cf89e->edf6ba8989a3926dcd4b2163feafamily_edf6b4d080f197b23a5d4cc3c68_edf6b5663027c0727f11b1cf89e->edf6bb271c76852f00799129645family_edf6b4d080f197b23a5d4cc3c68_edf6b5663027c0727f11b1cf89e->edf6bc7e2b57132cb290cbb4befamily_edf6b4d080f197b23a5d4cc3c68_edf6b5663027c0727f11b1cf89e->edf6a2dab775be1112652c4de7bfamily_edf6b4d080f197b23a5d4cc3c68_edf6b5663027c0727f11b1cf89e->edf6bbe0cf5488451d9bb2ef35ffamily_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7b->e546eeffb3d47af48a7e9691812family_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6a6a213963841a39efe7089afamily_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6a5302ca5ef1caa377a4b6affamily_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6a5fb1211ed7fe1a4d5a350bfamily_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6a73ced17e75f024a9c24a3cfamily_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6ab61b5a1a538cdacb57542cfamily_edf6acbbdb46897fca2f65fabca_edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6b06d5dc29c3ed03cd176baffamily_edf6acbbdb46897fca2f65fabca_edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6acf1b065d21caf9ffe669befamily_edf6acbbdb46897fca2f65fabca_edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6ad1e43313643024998c512d