Lars Göransson

Namn

NamnLars Göransson

Forskningsstatus

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1609, Hagge, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarGöran Nilsson (≈1580 - ≈1630)
HalvbrorNils Göransson (1605 - 1682)
HalvbrorGöran Göransson (≈1615 - )

Släktskap

Treeedf3a3f5f1e10c94f7e5ada5c8bLarsGöransson1609 - e563f047b045b747bd40edb7405GöranNilsson≈1580 - ≈1630e563f047b045b747bd40edb7405->edf3a3f5f1e10c94f7e5ada5c8bedf39ab2a5e45920e215820796NilsGöransson1605 - 1682e563f047b045b747bd40edb7405->edf39ab2a5e45920e215820796edf3a47a65f3d9d304072b0615fGöranGöransson≈1615 - e563f047b045b747bd40edb7405->edf3a47a65f3d9d304072b0615fe563e5f71583e5c3ee3ae3185caNilsNilsson≈1530 - ≈1624family_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca->family_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1e563e67e8973f06a56461e6bb8fNilsArfvidsson≈1500 - ≈1560e563e67e8973f06a56461e6bb8f->e563e5f71583e5c3ee3ae3185cae563e62edff5a21e2a77859a1KarinNilsdotter≈1540 - [1590-1620]e563e62edff5a21e2a77859a1->family_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1family_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1->e563f047b045b747bd40edb7405