N N

Namn

Namn(Namn saknas)

Händelser och registrerade yrken

Född[1583-1683] (beräknat)
Död1651-05-21, Fellingsbro (T)

Familj

MakeJoakim Gerich ([1583-1603] - [1663-1683])
Vigsel
DotterDorotea Gerich ([1618-1623] - 1710)

Släktskap

Treeedac1f73b022d9b4c143df322a5JoakimGerich[1583-1603] - [1663-1683]family_edac1f73b022d9b4c143df322a5_edac1f73b3e22bb4bcdf62a1b5cedac1f73b022d9b4c143df322a5->family_edac1f73b022d9b4c143df322a5_edac1f73b3e22bb4bcdf62a1b5cedac1f73b3e22bb4bcdf62a1b5c[1583-1683] - 1651edac1f73b3e22bb4bcdf62a1b5c->family_edac1f73b022d9b4c143df322a5_edac1f73b3e22bb4bcdf62a1b5cedac1f73a8d42d7959a2e30a0c3DoroteaGerich[1618-1623] - 1710family_edac1f73b022d9b4c143df322a5_edac1f73b3e22bb4bcdf62a1b5c->edac1f73a8d42d7959a2e30a0c3