Olof Nilsson

Namn

NamnOlof Nilsson

Forskningsstatus

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född[1630-1650] (beräknat)
Död[1687-1725] (beräknat)
YrkeHammarsmedsdräng

Familj

MakaKerstin Bengtsdotter ([1641-1650] - [1687-1725])
Vigsel1670-06-25, Norrbärke (W)
SonNils Olofsson (1672-07-07 - 1672)
SonNils Olofsson (1673-09-07 - 1734-12-14)
SonOlof Olofsson (1679-01-06 - )
DotterKerstin Olofsdotter (1679-01-06 - )
DotterMargareta Olofsdotter (1681-11-06 - )
DotterBrita Olofsdotter (1684-02-24 - )
DotterBrita Olofsdotter (1687-07-02 - )

Släktskap

Treeeccee5715ff27b407756ca4c694OlofNilsson[1630-1650] - [1687-1725]family_eccee5715ff27b407756ca4c694_eccee57298079b8268818e138c2eccee5715ff27b407756ca4c694->family_eccee5715ff27b407756ca4c694_eccee57298079b8268818e138c2eccee5712d334bb5e6fe6cfc335NilsOlofsson1673 - 1734eccee57298a7ba150e66934c12aOlofOlofsson1679 - eccee5729a8643ff7342b476d6bNilsOlofsson1672 - 1672eccee572994168bbe123878f963KerstinOlofsdotter1679 - eccee5729b13bbbb0b796ae2856BritaOlofsdotter1687 - eccee5729bb426236be82b0bdc8MargaretaOlofsdotter1681 - eccee5729c52bf5808c34f87dc4BritaOlofsdotter1684 - eccee57298079b8268818e138c2KerstinBengtsdotter[1641-1650] - [1687-1725]eccee57298079b8268818e138c2->family_eccee5715ff27b407756ca4c694_eccee57298079b8268818e138c2family_eccee5715ff27b407756ca4c694_eccee57298079b8268818e138c2->eccee5712d334bb5e6fe6cfc335family_eccee5715ff27b407756ca4c694_eccee57298079b8268818e138c2->eccee57298a7ba150e66934c12afamily_eccee5715ff27b407756ca4c694_eccee57298079b8268818e138c2->eccee5729a8643ff7342b476d6bfamily_eccee5715ff27b407756ca4c694_eccee57298079b8268818e138c2->eccee572994168bbe123878f963family_eccee5715ff27b407756ca4c694_eccee57298079b8268818e138c2->eccee5729b13bbbb0b796ae2856family_eccee5715ff27b407756ca4c694_eccee57298079b8268818e138c2->eccee5729bb426236be82b0bdc8family_eccee5715ff27b407756ca4c694_eccee57298079b8268818e138c2->eccee5729c52bf5808c34f87dc4