Brita Andersdotter

Namn

NamnBrita Andersdotter

Forskningsstatus

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1634
Död1704-03-05, Färna, Gunnilbo (U)
Begraven1704-03-05

Familj

MakeJohan Stockhaus (≈1618 - ≈1690-01-20)
Vigsel
SonKlas Stockhaus (1659-03-05 - 1689-02-28)
SonJohan Stockhaus (1660-10-14 - )
SonJohan Stockhaus (1662-03-31 - 1713-02-10)
SonPeter Stockhaus (1663-07-19 - 1664)
SonJakob Stockhaus (1665-01-08 - 1683-11-04)
SonErik Stockhaus (1670-12-29 - 1756)
DotterIngrid Stockhaus (1672-09-25 - 1720-02-02)
SonAnders Stockhus (1674-08-17 - 1750-09-26)
SonAbraham Stockhaus (1678-07-15 - 1681-07-24)
SonMårten Stockhaus (1682 - 1750)

Släktskap

Treee356c8c883948624b176c8deee7AndersStockhus1674 - 1750eccee570e8870914df1e94e73dbErikStockhaus1670 - 1756eccee570e9c4c5c2e0d211d2ee8AbrahamStockhaus1678 - 1681eccee570eaf196102a2c2edb874PeterStockhaus1663 - 1664eccee5710742cacfa770b23324dMårtenStockhaus1682 - 1750eccee5710922c59e920b106b0dfKlasStockhaus1659 - 1689eccee57173f577c50a3e6eaf374JohanStockhaus1660 - eccee5717492674dee6885b8044JohanStockhaus1662 - 1713eccee57175314110cbcf560d88aJakobStockhaus1665 - 1683e356cb61130e2d9d8ddf99f4caJohanStockhaus≈1618 - ≈1690family_e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca_eccee570e754e8714f4eb1e3354e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca->family_e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca_eccee570e754e8714f4eb1e3354eccee570e754e8714f4eb1e3354BritaAndersdotter1634 - 1704eccee570e754e8714f4eb1e3354->family_e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca_eccee570e754e8714f4eb1e3354eccee57106b73b8a410ba705b5cIngridStockhaus1672 - 1720family_e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca_eccee570e754e8714f4eb1e3354->e356c8c883948624b176c8deee7family_e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca_eccee570e754e8714f4eb1e3354->eccee570e8870914df1e94e73dbfamily_e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca_eccee570e754e8714f4eb1e3354->eccee570e9c4c5c2e0d211d2ee8family_e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca_eccee570e754e8714f4eb1e3354->eccee570eaf196102a2c2edb874family_e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca_eccee570e754e8714f4eb1e3354->eccee5710742cacfa770b23324dfamily_e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca_eccee570e754e8714f4eb1e3354->eccee5710922c59e920b106b0dffamily_e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca_eccee570e754e8714f4eb1e3354->eccee57173f577c50a3e6eaf374family_e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca_eccee570e754e8714f4eb1e3354->eccee5717492674dee6885b8044family_e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca_eccee570e754e8714f4eb1e3354->eccee57175314110cbcf560d88afamily_e356cb61130e2d9d8ddf99f4ca_eccee570e754e8714f4eb1e3354->eccee57106b73b8a410ba705b5c