Jöns Jönsson

Namn

NamnJöns Jönsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Familj

MakaN N
Vigsel
MakaKarin Matsdotter (≈1625 - 1680)
Vigsel1672-07-07
SonDaniel Jönsson (1649 - ≈1712-04-23)
DotterKerstin Jönsdotter (1654 - )
DotterElisabet Jönsdotter (≈1660 - )

Släktskap

Treeeb684d84b893cfb0a12d2bcc6e9JönsJönsson≈1620 - 1679e15de8398536173fcfcc00010e9DanielJönsson1649 - ≈1712eb684d84b893cfb0a12d2bcc6e9->e15de8398536173fcfcc00010e9eb684f03002124cba9e593a7359KerstinJönsdotter1654 - eb684d84b893cfb0a12d2bcc6e9->eb684f03002124cba9e593a7359eb68506a4ec1de4bab2a5490469ElisabetJönsdotter≈1660 - eb684d84b893cfb0a12d2bcc6e9->eb68506a4ec1de4bab2a5490469family_eb684d84b893cfb0a12d2bcc6e9_e181046f7c644ec10db867b8885eb684d84b893cfb0a12d2bcc6e9->family_eb684d84b893cfb0a12d2bcc6e9_e181046f7c644ec10db867b8885e181046f7c644ec10db867b8885KarinMatsdotter≈1625 - 1680e181046f7c644ec10db867b8885->family_eb684d84b893cfb0a12d2bcc6e9_e181046f7c644ec10db867b8885