Lars Hansson

Namn

NamnLars Hansson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1633-12-20, Lorensberga, Grangärde (W)
Död

Familj

FarHans Pehrsson (1594 - [1642-1674])
MorKerstin Nilsdotter (1594 - [1642-1670])
HalvbrorNils Hansson (≈1620 - )
HalvsysterBrita Hansdotter (≈1622 - )
HalvsysterKerstin Hansdotter (1626 - )
HalvsysterKarin Hansdotter (1629-12-13 - )
BrorHans Lohr (1642 - 1690)

Släktskap

Treeea3a71b2c6326378adeee2b37b6LarsHansson1633 - ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5HansPehrsson1594 - [1642-1674]ea3a73da37255ad0caee7e3b2e1NilsHansson≈1620 - ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5->ea3a73da37255ad0caee7e3b2e1ea3a745604147b9b0e4d39dd2c1BritaHansdotter≈1622 - ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5->ea3a745604147b9b0e4d39dd2c1ea3a74dc77b589ac49ec401a5d2KerstinHansdotter1626 - ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5->ea3a74dc77b589ac49ec401a5d2ea3a755034348e6e043990d0edKarinHansdotter1629 - ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5->ea3a755034348e6e043990d0edfamily_ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5_ea3a705ffa548ee26f20486eadaea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5->family_ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5_ea3a705ffa548ee26f20486eadaea3a58d4c971af0fd32faf73dddHansLohr1642 - 1690ea3a705ffa548ee26f20486eadaKerstinNilsdotter1594 - [1642-1670]ea3a705ffa548ee26f20486eada->family_ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5_ea3a705ffa548ee26f20486eadafamily_ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5_ea3a705ffa548ee26f20486eada->ea3a71b2c6326378adeee2b37b6family_ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5_ea3a705ffa548ee26f20486eada->ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd