Susanna Hansdotter

Namn

NamnSusanna Hansdotter

Forskningsstatus

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1671-11-05, Hällsjön, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarHans Lohr (1642 - 1690)
MorSusanna Larsdotter (1643 - 1725-09-27)
BrorPähr Lohr (1668-06-28 - 1719-04-06)
BrorHans Lohr (1670-05-12 - )
BrorNils Hansson (1674-05-10 - 1676)
SysterSara Hansdotter (1676-06-18 - 1676)
SysterMaria Hansdotter (1678-04-14 - )
SysterKerstin Hansdotter (≈1685 - )
BrorNils Hansson (1687-02-27 - )
BrorLars Hansson (1687-02-27 - )
BrorJohan Hansson (1688-04-18 - )

Släktskap

Treeea3a58d4c971af0fd32faf73dddHansLohr1642 - 1690family_ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd_ea3a59b89ff5177121bd6731662ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd->family_ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd_ea3a59b89ff5177121bd6731662ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5HansPehrsson1594 - [1642-1674]family_ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5_ea3a705ffa548ee26f20486eadaea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5->family_ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5_ea3a705ffa548ee26f20486eadaea3a50055442c6c100bf510c033PährLohr1668 - 1719ea3a5b188575e1d123b9506485eHansLohr1670 - ea3a5c72bb618b601d1512b48aNilsHansson1674 - 1676ea3a5dfb92432d2848ac7792e2aNilsHansson1687 - ea3a5e65f7c3a59ecb626aa7263LarsHansson1687 - ea3a5ef5bd179a8e464d996c6d7JohanHansson1688 - ea3a5bda8e91b70ffa6e8320ef3SusannaHansdotter1671 - ea3a705ffa548ee26f20486eadaKerstinNilsdotter1594 - [1642-1670]ea3a705ffa548ee26f20486eada->family_ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5_ea3a705ffa548ee26f20486eadaea3a59b89ff5177121bd6731662SusannaLarsdotter1643 - 1725ea3a59b89ff5177121bd6731662->family_ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd_ea3a59b89ff5177121bd6731662ea3a5cee0b82f1e2ca5729c9798SaraHansdotter1676 - 1676ea3a5d6ae8b5b02aae10866e3b7KerstinHansdotter≈1685 - ea3a6c5e50475ddd3eb44822cf0MariaHansdotter1678 - family_ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd_ea3a59b89ff5177121bd6731662->ea3a50055442c6c100bf510c033family_ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd_ea3a59b89ff5177121bd6731662->ea3a5b188575e1d123b9506485efamily_ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd_ea3a59b89ff5177121bd6731662->ea3a5c72bb618b601d1512b48afamily_ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd_ea3a59b89ff5177121bd6731662->ea3a5dfb92432d2848ac7792e2afamily_ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd_ea3a59b89ff5177121bd6731662->ea3a5e65f7c3a59ecb626aa7263family_ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd_ea3a59b89ff5177121bd6731662->ea3a5ef5bd179a8e464d996c6d7family_ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd_ea3a59b89ff5177121bd6731662->ea3a5bda8e91b70ffa6e8320ef3family_ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd_ea3a59b89ff5177121bd6731662->ea3a5cee0b82f1e2ca5729c9798family_ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd_ea3a59b89ff5177121bd6731662->ea3a5d6ae8b5b02aae10866e3b7family_ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd_ea3a59b89ff5177121bd6731662->ea3a6c5e50475ddd3eb44822cf0family_ea3a6f48f4764713f1ae5f7d2f5_ea3a705ffa548ee26f20486eada->ea3a58d4c971af0fd32faf73ddd