Marit Andersdotter

Namn

NamnMarit Andersdotter

Forskningsstatus

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1610, Kittlingsberg, Norrbärke (W)
Död

Familj

MakeChristopher Ersson (≈1610 - [1650-1690])
Vigsel≈1650

Släktskap

Treeea37a1157f06976b21d8c205de8ChristopherErsson≈1610 - [1650-1690]family_ea37a1157f06976b21d8c205de8_ea37a3b8ba860694a42458a7581ea37a1157f06976b21d8c205de8->family_ea37a1157f06976b21d8c205de8_ea37a3b8ba860694a42458a7581ea37a3b8ba860694a42458a7581MaritAndersdotter≈1610 - ea37a3b8ba860694a42458a7581->family_ea37a1157f06976b21d8c205de8_ea37a3b8ba860694a42458a7581