Klas Henriksson

Namn

NamnKlas Henriksson

Händelser och registrerade yrken

Född≈1610
BosattKvarnbacken, Lindesberg (T)
Död1699-11-21, Hagge, Norrbärke (W)
Begraven1699-11-21
YrkeHammarsmed

Familj

FarHenry Matthieu ([1565-1595] - )
HalvbrorGilius Matthieu ([1600-1620] - ≈1659)
MakaAnna Persdotter (1610 - 1695-11-24)
Vigsel1631
SonGillius Claesson (1632-09-16 - 1702-02-16)
SonJohan Klasson (1640-03-01 - 1687)
SonHenrik Klasson (1637-09-03 - 1691-06-03)
DotterMarina Klasdotter (1645 - 1685-11-01)
DotterMargareta Klasdotter (1648 - )

Släktskap

Treee99074255114e7fb346b5ddac13KlasHenriksson≈1610 - 1699family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4feee99074255114e7fb346b5ddac13->family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4feeeccee5727fa2415b118e96bc8a5HenryMatthieu[1565-1595] - eccee5727fa2415b118e96bc8a5->e99074255114e7fb346b5ddac13eccee57280e3e4dcbcf630d551bGiliusMatthieu[1600-1620] - ≈1659eccee5727fa2415b118e96bc8a5->eccee57280e3e4dcbcf630d551be99069a4be76914923325314810GilliusClaesson1632 - 1702eccee571be46928415ad0d7d76cJohanKlasson1640 - 1687eccee5720f8593fec87b3612068HenrikKlasson1637 - 1691eccee572103bfc546ddca0c110MarinaKlasdotter1645 - 1685eccee5721169198bc4e3f105c9MargaretaKlasdotter1648 - eccee5720efb70cab5359a4feeAnnaPersdotter1610 - 1695eccee5720efb70cab5359a4fee->family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4feefamily_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4fee->e99069a4be76914923325314810family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4fee->eccee571be46928415ad0d7d76cfamily_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4fee->eccee5720f8593fec87b3612068family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4fee->eccee572103bfc546ddca0c110family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4fee->eccee5721169198bc4e3f105c9