Johan Gilliusson

Namn

NamnJohan Gilliusson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1665, Saxehammar, Söderbärke (W)
BosattHagge, Norrbärke (W)
BosattLudvika, Ludvika (W)
Död1699-03-25, Norrsjön, Ljusnarsberg (T)
Begraven1699-03-25
YrkeHammarsmed

Familj

FarGillius Claesson (1632-09-16 - 1702-02-16)
MorSara Bastiansdotter (1630 - 1698-08-28)
SysterMaria Gilliusdotter (1659-07-20 - 1735-02-26)
SysterAnna Gilliusdotter (1661-11-10 - 1745-11-22)
BrorClaes Gilliusson (1667-04-10 - 1698-11-06)
BrorGilius Giliusson (1669 - 1690-03-30)
BrorHindrich Gilliusson (≈1670 - [1690-1750])
BrorPehr Gilliusson (1672 - [1690-1742])
SysterSara Giliusdotter (1673 - 1673)
BrorMats Giliusson (1674 - )
BrorJakob Giliusson (1680 - )

Släktskap

Treee9906b952a178b662a9a737ee6bJohanGilliusson≈1665 - 1699e99069a4be76914923325314810GilliusClaesson1632 - 1702family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436e99069a4be76914923325314810->family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436e99074255114e7fb346b5ddac13KlasHenriksson≈1610 - 1699family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4feee99074255114e7fb346b5ddac13->family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4feeeccee5727fa2415b118e96bc8a5HenryMatthieu[1565-1595] - eccee5727fa2415b118e96bc8a5->e99074255114e7fb346b5ddac13eccee5729e2232d17d3789cb305BastianMichot[1580-1600] - <1649e99069e8e8d5e38da73c187d436SaraBastiansdotter1630 - 1698eccee5729e2232d17d3789cb305->e99069e8e8d5e38da73c187d436e9906bf0d541c57983ac82efe02ClaesGilliusson1667 - 1698e9906c57ef544c68d22c79c3d9HindrichGilliusson≈1670 - [1690-1750]e9906e1e8ab6317217caddf6b2PehrGilliusson1672 - [1690-1742]eccee5714b31cc4385857a86b20GiliusGiliusson1669 - 1690eccee5721bc3f7e8c963d79dce0MatsGiliusson1674 - eccee572f30254859eb0326faa3JakobGiliusson1680 - eccee5720efb70cab5359a4feeAnnaPersdotter1610 - 1695eccee5720efb70cab5359a4fee->family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4feee99069e8e8d5e38da73c187d436->family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436e099963e9195ef5a270463a5712MariaGilliusdotter1659 - 1735e9906b3d8fa21b92dc06f539aa9AnnaGilliusdotter1661 - 1745eccee5721b264bd8f6610a6a494SaraGiliusdotter1673 - 1673family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->e9906b952a178b662a9a737ee6bfamily_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->e9906bf0d541c57983ac82efe02family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->e9906c57ef544c68d22c79c3d9family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->e9906e1e8ab6317217caddf6b2family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->eccee5714b31cc4385857a86b20family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->eccee5721bc3f7e8c963d79dce0family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->eccee572f30254859eb0326faa3family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->e099963e9195ef5a270463a5712family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->e9906b3d8fa21b92dc06f539aa9family_e99069a4be76914923325314810_e99069e8e8d5e38da73c187d436->eccee5721b264bd8f6610a6a494family_e99074255114e7fb346b5ddac13_eccee5720efb70cab5359a4fee->e99069a4be76914923325314810