Gunnar Torbiörsson

Namn

NamnGunnar Torbiörsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1620
Död1685-01-11, Västansjö, Norrbärke (W)

Familj

MakaKarin Tidichsdotter (≈1620 - 1674)
Vigsel≈1650
MakaIngeborg Myhr (1650-05-17 - 1724-06-12)
Vigsel1675-08-21
DotterKerstin Gunnarsdotter (1654-02-20 - 1724-10-04)
DotterBrita Gunnarsdotter (≈1660 - [1660-1740])
SonPeder Gunnarsson (1676-05-28 - [1676-1756])
SonEric Gunnarsson (1678-10-06 - 1750)
SonAnders Gunnarsson (1681-02-06 - [1681-1761])

Släktskap

Treee908ff16e5b5195c23447292e80GunnarTorbiörsson1620 - 1685family_e908ff16e5b5195c23447292e80_e908ff84b2977b20dcb4156ad1be908ff16e5b5195c23447292e80->family_e908ff16e5b5195c23447292e80_e908ff84b2977b20dcb4156ad1bfamily_e908ff16e5b5195c23447292e80_e90b082dcec111729b0138a0cc4e908ff16e5b5195c23447292e80->family_e908ff16e5b5195c23447292e80_e90b082dcec111729b0138a0cc4e908f1a98b226c9ac802e240866EricGunnarsson1678 - 1750e90b202f013485b5f4fc7d82a96PederGunnarsson1676 - [1676-1756]e90b2144a9368ffd52102ca3a24AndersGunnarsson1681 - [1681-1761]e90b0b79a0f4c4bee4e8dfcd991KerstinGunnarsdotter1654 - 1724e90b1e910b3207d27048e0bdb41BritaGunnarsdotter≈1660 - [1660-1740]e908ff84b2977b20dcb4156ad1bIngeborgMyhr1650 - 1724e908ff84b2977b20dcb4156ad1b->family_e908ff16e5b5195c23447292e80_e908ff84b2977b20dcb4156ad1be90b082dcec111729b0138a0cc4KarinTidichsdotter≈1620 - 1674e90b082dcec111729b0138a0cc4->family_e908ff16e5b5195c23447292e80_e90b082dcec111729b0138a0cc4family_e908ff16e5b5195c23447292e80_e908ff84b2977b20dcb4156ad1b->e908f1a98b226c9ac802e240866family_e908ff16e5b5195c23447292e80_e908ff84b2977b20dcb4156ad1b->e90b202f013485b5f4fc7d82a96family_e908ff16e5b5195c23447292e80_e908ff84b2977b20dcb4156ad1b->e90b2144a9368ffd52102ca3a24family_e908ff16e5b5195c23447292e80_e90b082dcec111729b0138a0cc4->e90b0b79a0f4c4bee4e8dfcd991family_e908ff16e5b5195c23447292e80_e90b082dcec111729b0138a0cc4->e90b1e910b3207d27048e0bdb41