Kersti Hemmingsdotter

Namn

NamnKersti Hemmingsdotter

Forskningsstatus

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född[1630-1670] (beräknat)
Död

Familj

MakeAnders Andersson ([1642-1662] - [1714-1732])
Vigsel[1703-1722] (beräknat)

Släktskap

Treedf54553987f73546463d2587a54AndersAndersson[1642-1662] - [1714-1732]family_df54553987f73546463d2587a54_e6cf7ef063f1f4a11410a43a45adf54553987f73546463d2587a54->family_df54553987f73546463d2587a54_e6cf7ef063f1f4a11410a43a45ae6cf7ef063f1f4a11410a43a45aKerstiHemmingsdotter[1630-1670] - e6cf7ef063f1f4a11410a43a45a->family_df54553987f73546463d2587a54_e6cf7ef063f1f4a11410a43a45a