Matts Olsson

Namn

NamnMatts Olsson

Händelser och registrerade yrken

Född[1622-1652] (beräknat)
Död[1672-1722] (beräknat)
YrkeBergsman

Familj

MakaBarbro Bengtsdotter ([1632-1652] - [1672-1722])
Vigsel
DotterMargareta Mattsdotter (1672 - 1751-04-30)

Släktskap

Treee6c5e2b5e48ca2b2445765e60cMattsOlsson[1622-1652] - [1672-1722]family_e6c5e2b5e48ca2b2445765e60c_e6c5e2d0dc45d984196f9a07485e6c5e2b5e48ca2b2445765e60c->family_e6c5e2b5e48ca2b2445765e60c_e6c5e2d0dc45d984196f9a07485e6c5c1c243a2756a9ae53c1c3a1MargaretaMattsdotter1672 - 1751e6c5e2d0dc45d984196f9a07485BarbroBengtsdotter[1632-1652] - [1672-1722]e6c5e2d0dc45d984196f9a07485->family_e6c5e2b5e48ca2b2445765e60c_e6c5e2d0dc45d984196f9a07485family_e6c5e2b5e48ca2b2445765e60c_e6c5e2d0dc45d984196f9a07485->e6c5c1c243a2756a9ae53c1c3a1