Olof Holstensson

Namn

NamnOlof Holstensson

Händelser och registrerade yrken

Född[1620-1635] (beräknat)
Död[1670-1697] (beräknat)
YrkeSkräddare

Familj

MakaAnna Larsdotter (≈1627 - [1701-1707])
Vigsel
SonEric Olsson (1670 - 1737-11-12)

Släktskap

Treee6c5c8413313c093f9d253e2de1OlofHolstensson[1620-1635] - [1670-1697]family_e6c5c8413313c093f9d253e2de1_e6c5c87a561444343154dae5856e6c5c8413313c093f9d253e2de1->family_e6c5c8413313c093f9d253e2de1_e6c5c87a561444343154dae5856e6c5c110773486abb5ade437b7fEricOlsson1670 - 1737e6c5c87a561444343154dae5856AnnaLarsdotter≈1627 - [1701-1707]e6c5c87a561444343154dae5856->family_e6c5c8413313c093f9d253e2de1_e6c5c87a561444343154dae5856family_e6c5c8413313c093f9d253e2de1_e6c5c87a561444343154dae5856->e6c5c110773486abb5ade437b7f