Mats Jansson

Namn

NamnMats Jansson

Händelser och registrerade yrken

Född[1634-1664] (beräknat)
BosattSäter (W)
Död[1685-1734] (beräknat)

Familj

MakaAnna ([1644-1664] - [1685-1734])
Vigsel
DotterSara Mattsdotter (1684-07-12 - 1772-05-19)

Släktskap

Treee6a2691415f577b8a44bf296c68MatsJansson[1634-1664] - [1685-1734]family_e6a2691415f577b8a44bf296c68_e6a2693328d44731859b0f035a3e6a2691415f577b8a44bf296c68->family_e6a2691415f577b8a44bf296c68_e6a2693328d44731859b0f035a3e6a1e7bcfa21e5fe410a60694b6SaraMattsdotter1684 - 1772e6a2693328d44731859b0f035a3Anna[1644-1664] - [1685-1734]e6a2693328d44731859b0f035a3->family_e6a2691415f577b8a44bf296c68_e6a2693328d44731859b0f035a3family_e6a2691415f577b8a44bf296c68_e6a2693328d44731859b0f035a3->e6a1e7bcfa21e5fe410a60694b6