Anna Nilsdotter

Namn

NamnAnna Nilsdotter

Händelser och registrerade yrken

Född[1623-1643] (beräknat)
BosattDjurås, Gagnef (W)
Död[1663-1713] (beräknat)

Familj

MakeEric Johansson ([1613-1643] - [1663-1713])
Vigsel
SonJan Ersson (1663 - 1739)

Släktskap

Treee038e2bb437158c865edec2baf9JanErsson1663 - 1739e68b57724cf2a03d4498ef0b5eEricJohansson[1613-1643] - [1663-1713]family_e68b57724cf2a03d4498ef0b5e_e68b57a770cd4925c8fbd3b961e68b57724cf2a03d4498ef0b5e->family_e68b57724cf2a03d4498ef0b5e_e68b57a770cd4925c8fbd3b961e68b57a770cd4925c8fbd3b961AnnaNilsdotter[1623-1643] - [1663-1713]e68b57a770cd4925c8fbd3b961->family_e68b57724cf2a03d4498ef0b5e_e68b57a770cd4925c8fbd3b961family_e68b57724cf2a03d4498ef0b5e_e68b57a770cd4925c8fbd3b961->e038e2bb437158c865edec2baf9