Jon Larsson

Namn

NamnJon Larsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1624, Vanbo, Norrbärke (W)
Död1695, Vanbo, Norrbärke (W)

Familj

FarLars Mickelsson (≈1600 - ≈1662)
MorAnna Israelsdotter (≈1600 - 1670-01-16)
BrorMichel Larsson (≈1630 - 1692-02-23)
BrorAbraham Larsson (1633 - 1722-03-04)
BrorLars Larsson (≈1640 - [1640-1720])
SysterKarin Larsdotter (1642 - [1642-1722])
BrorDaniel Larsson (1643 - [1643-1723])
SysterLisbet Larsdotter (1644 - [1644-1724])
SysterAnna Larsdotter (1646 - [1646-1726])
SysterKerstin Larsdotter (1648 - [1648-1728])

Släktskap

Treee66bceb3e5f455b1fa35359c1e9JonLarsson1624 - 1695e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559LarsMickelsson≈1600 - ≈1662family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4de5eb51c043d5dcb5d26c1e04559->family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4de5eb503985a47ef6fabc4072fb7MickelLarsson1570 - ≈1630e5eb503985a47ef6fabc4072fb7->e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559e5eb54334b336911be535a1646aLarsOlofsson≈1540 - ≈1590family_e5eb54334b336911be535a1646a_e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1fe5eb54334b336911be535a1646a->family_e5eb54334b336911be535a1646a_e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1fe51cbe6d211462a0d8f0e038b27IsraelRasmusson≈1560 - ≈1630family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444e51cbe6d211462a0d8f0e038b27->family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444e51cbd5733255df3c6b68c9d333RasmusErichsson≈1525 - ≈1610family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e51cbd5733255df3c6b68c9d333->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e66bbb1e2946d5e2970986ae4d6MichelLarsson≈1630 - 1692e66bcf58e703e34851b7129a695AbrahamLarsson1633 - 1722e66bcfcacd31c056122c260645LarsLarsson≈1640 - [1640-1720]e66bd0a7c20cde4f4d447a799cDanielLarsson1643 - [1643-1723]e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1fMaritPehrsdotter≈1545 - [1570-1625]e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1f->family_e5eb54334b336911be535a1646a_e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1fe64ec16d5b07b150d505d15eb4dAnnaIsraelsdotter≈1600 - 1670e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4de54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3MertilaAndersdotter≈1525 - [1580-1605]e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e64ebb505715ec97d7b24e0e444KerstinErsdotter≈1560 - [1600-1640]e64ebb505715ec97d7b24e0e444->family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444e66bd03f1cbd350462f2605450KarinLarsdotter1642 - [1642-1722]e66bd124272278de88e1df85e39LisbetLarsdotter1644 - [1644-1724]e66bd18b87e24c3c35d9513a3d6AnnaLarsdotter1646 - [1646-1726]e66bd1ee89bfb69a6ac20ae91dKerstinLarsdotter1648 - [1648-1728]family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bceb3e5f455b1fa35359c1e9family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bbb1e2946d5e2970986ae4d6family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bcf58e703e34851b7129a695family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bcfcacd31c056122c260645family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bd0a7c20cde4f4d447a799cfamily_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bd03f1cbd350462f2605450family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bd124272278de88e1df85e39family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bd18b87e24c3c35d9513a3d6family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bd1ee89bfb69a6ac20ae91dfamily_e5eb54334b336911be535a1646a_e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1f->e5eb503985a47ef6fabc4072fb7family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ec16d5b07b150d505d15eb4dfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cbe6d211462a0d8f0e038b27