Olof Hansson

Namn

NamnOlof Hansson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1612, Kölnäs, Norrbärke (W)
Död≈1650, Kölnäs, Norrbärke (W)

Familj

FarHans Jönsson (≈1570 - ≈1645)
HalvsysterMargreta Hansdotter (≈1605 - )
HalvsysterSara Hansdotter (≈1608 - )
HalvbrorJöns Hansson (≈1610 - )
HalvsysterLisbet Hansdotter (≈1614 - )
HalvsysterCecilia Hansdotter (≈1616 - )
HalvbrorPeder Hansson (≈1618 - [1618-1698])
HalvsysterAnna Hansdotter (≈1620 - )
MakaKirstin Olsdotter (≈1616 - )
Vigsel≈1645
SonLars Olofsson (1639 - 1693-05-18)
SonErich Olofsson (≈1645 - 1688)

Släktskap

Treee64ece78d85496da6319971e45eOlofHansson≈1612 - ≈1650family_e64ece78d85496da6319971e45e_e5e7aba61b157b82ec986ac745ae64ece78d85496da6319971e45e->family_e64ece78d85496da6319971e45e_e5e7aba61b157b82ec986ac745ae5770aae105132124bb096d64afHansJönsson≈1570 - ≈1645e5770aae105132124bb096d64af->e64ece78d85496da6319971e45ee64ed9dc7af21e45d5a3d788cbaJönsHansson≈1610 - e5770aae105132124bb096d64af->e64ed9dc7af21e45d5a3d788cbae64edb78743793f81b736166a89PederHansson≈1618 - [1618-1698]e5770aae105132124bb096d64af->e64edb78743793f81b736166a89e64ed8b7b583cd862792feef737MargretaHansdotter≈1605 - e5770aae105132124bb096d64af->e64ed8b7b583cd862792feef737e64ed95fa2b4044ae4e075de52fSaraHansdotter≈1608 - e5770aae105132124bb096d64af->e64ed95fa2b4044ae4e075de52fe64eda6ee2d178a14cc5b457ab6LisbetHansdotter≈1614 - e5770aae105132124bb096d64af->e64eda6ee2d178a14cc5b457ab6e64edaeeda04263ab6f70289ef4CeciliaHansdotter≈1616 - e5770aae105132124bb096d64af->e64edaeeda04263ab6f70289ef4e64edbf42df7464b3aa67f93774AnnaHansdotter≈1620 - e5770aae105132124bb096d64af->e64edbf42df7464b3aa67f93774e577097791d5660be953d9272cbJönsErichsson≈1540 - [1580-1620]family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cce577097791d5660be953d9272cb->family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cce5770dc343756fbb89fa5b723cErichMickelsson≈1510 - [1550-1590]e5770dc343756fbb89fa5b723c->e577097791d5660be953d9272cbe56419d84433edd9c3229ca11e8PederTholsson≈1500 - [1540-1580]e57709c15926427ac069c3cb3ccMargretaPehrsdotter≈1540 - [1580-1620]e56419d84433edd9c3229ca11e8->e57709c15926427ac069c3cb3cce64e9ffe6273015ceddea93282cLarsOlofsson1639 - 1693e64ede5a7697f1d0cb9b7908517ErichOlofsson≈1645 - 1688e57709c15926427ac069c3cb3cc->family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cce5e7aba61b157b82ec986ac745aKirstinOlsdotter≈1616 - e5e7aba61b157b82ec986ac745a->family_e64ece78d85496da6319971e45e_e5e7aba61b157b82ec986ac745afamily_e64ece78d85496da6319971e45e_e5e7aba61b157b82ec986ac745a->e64e9ffe6273015ceddea93282cfamily_e64ece78d85496da6319971e45e_e5e7aba61b157b82ec986ac745a->e64ede5a7697f1d0cb9b7908517family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cc->e5770aae105132124bb096d64af