Anna Israelsdotter

Namn

NamnAnna Israelsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1600, Kolviken, Norrbärke (W)
Död1670-01-16, Vanbo, Norrbärke (W)

Familj

FarIsrael Rasmusson (≈1560 - ≈1630)
MorKerstin Ersdotter (≈1560 - [1600-1640])
BrorJohan Israelsson (≈1580 - ≈1650)
SysterMertila Israelsdotter (≈1582 - )
BrorDaniel Israelsson (≈1585 - )
BrorErich Israelsson (≈1588 - )
SysterKarin Israelsdotter (≈1590 - )
BrorJonas Israelsson (≈1595 - 1686)
MakeLars Mickelsson (≈1600 - ≈1662)
Vigsel≈1622
SonJon Larsson (1624 - 1695)
SonMichel Larsson (≈1630 - 1692-02-23)
SonAbraham Larsson (1633 - 1722-03-04)
SonLars Larsson (≈1640 - [1640-1720])
DotterKarin Larsdotter (1642 - [1642-1722])
SonDaniel Larsson (1643 - [1643-1723])
DotterLisbet Larsdotter (1644 - [1644-1724])
DotterAnna Larsdotter (1646 - [1646-1726])
DotterKerstin Larsdotter (1648 - [1648-1728])

Släktskap

Treee51cbe6d211462a0d8f0e038b27IsraelRasmusson≈1560 - ≈1630family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444e51cbe6d211462a0d8f0e038b27->family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444e51cbd5733255df3c6b68c9d333RasmusErichsson≈1525 - ≈1610family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e51cbd5733255df3c6b68c9d333->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e54fbd1322240362083dd1718b8AndersOlofsson≈1500 - ≈1570e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3MertilaAndersdotter≈1525 - [1580-1605]e54fbd1322240362083dd1718b8->e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e66bbb1e2946d5e2970986ae4d6MichelLarsson≈1630 - 1692e66bceb3e5f455b1fa35359c1e9JonLarsson1624 - 1695e66bcf58e703e34851b7129a695AbrahamLarsson1633 - 1722e66bcfcacd31c056122c260645LarsLarsson≈1640 - [1640-1720]e66bd0a7c20cde4f4d447a799cDanielLarsson1643 - [1643-1723]e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559LarsMickelsson≈1600 - ≈1662family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4de5eb51c043d5dcb5d26c1e04559->family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4de64eb3e14822da2b09ae6f1afb1JonasIsraelsson≈1595 - 1686e64ebc70d844dd2f83bdb93accaJohanIsraelsson≈1580 - ≈1650e64ebe3779c4e651821b77ce074DanielIsraelsson≈1585 - e64ebf015cd37f526311133839eErichIsraelsson≈1588 - e64ec16d5b07b150d505d15eb4dAnnaIsraelsdotter≈1600 - 1670e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4de54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e64ebb505715ec97d7b24e0e444KerstinErsdotter≈1560 - [1600-1640]e64ebb505715ec97d7b24e0e444->family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444e66bd03f1cbd350462f2605450KarinLarsdotter1642 - [1642-1722]e66bd124272278de88e1df85e39LisbetLarsdotter1644 - [1644-1724]e66bd18b87e24c3c35d9513a3d6AnnaLarsdotter1646 - [1646-1726]e66bd1ee89bfb69a6ac20ae91dKerstinLarsdotter1648 - [1648-1728]e64ebd36c7c35cb62540edd37e1MertilaIsraelsdotter≈1582 - e64ec0c8bf32b52e0041996db33KarinIsraelsdotter≈1590 - family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64eb3e14822da2b09ae6f1afb1family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebc70d844dd2f83bdb93accafamily_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebe3779c4e651821b77ce074family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebf015cd37f526311133839efamily_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ec16d5b07b150d505d15eb4dfamily_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebd36c7c35cb62540edd37e1family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ec0c8bf32b52e0041996db33family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cbe6d211462a0d8f0e038b27family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bbb1e2946d5e2970986ae4d6family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bceb3e5f455b1fa35359c1e9family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bcf58e703e34851b7129a695family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bcfcacd31c056122c260645family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bd0a7c20cde4f4d447a799cfamily_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bd03f1cbd350462f2605450family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bd124272278de88e1df85e39family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bd18b87e24c3c35d9513a3d6family_e5eb51c043d5dcb5d26c1e04559_e64ec16d5b07b150d505d15eb4d->e66bd1ee89bfb69a6ac20ae91d