Johan Israelsson

Namn

NamnJohan Israelsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1580, Kolviken, Norrbärke (W)
Död≈1650, Kolviken, Norrbärke (W)

Familj

FarIsrael Rasmusson (≈1560 - ≈1630)
MorKerstin Ersdotter (≈1560 - [1600-1640])
SysterMertila Israelsdotter (≈1582 - )
BrorDaniel Israelsson (≈1585 - )
BrorErich Israelsson (≈1588 - )
SysterKarin Israelsdotter (≈1590 - )
BrorJonas Israelsson (≈1595 - 1686)
SysterAnna Israelsdotter (≈1600 - 1670-01-16)

Släktskap

Treee64ebc70d844dd2f83bdb93accaJohanIsraelsson≈1580 - ≈1650e51cbe6d211462a0d8f0e038b27IsraelRasmusson≈1560 - ≈1630family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444e51cbe6d211462a0d8f0e038b27->family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444e51cbd5733255df3c6b68c9d333RasmusErichsson≈1525 - ≈1610family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e51cbd5733255df3c6b68c9d333->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e54fbd1322240362083dd1718b8AndersOlofsson≈1500 - ≈1570e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3MertilaAndersdotter≈1525 - [1580-1605]e54fbd1322240362083dd1718b8->e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e64eb3e14822da2b09ae6f1afb1JonasIsraelsson≈1595 - 1686e64ebe3779c4e651821b77ce074DanielIsraelsson≈1585 - e64ebf015cd37f526311133839eErichIsraelsson≈1588 - e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e64ebb505715ec97d7b24e0e444KerstinErsdotter≈1560 - [1600-1640]e64ebb505715ec97d7b24e0e444->family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444e64ebd36c7c35cb62540edd37e1MertilaIsraelsdotter≈1582 - e64ec0c8bf32b52e0041996db33KarinIsraelsdotter≈1590 - e64ec16d5b07b150d505d15eb4dAnnaIsraelsdotter≈1600 - 1670family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebc70d844dd2f83bdb93accafamily_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64eb3e14822da2b09ae6f1afb1family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebe3779c4e651821b77ce074family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebf015cd37f526311133839efamily_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebd36c7c35cb62540edd37e1family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ec0c8bf32b52e0041996db33family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ec16d5b07b150d505d15eb4dfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cbe6d211462a0d8f0e038b27