Sara Ersdotter

Namn

NamnSara Ersdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1595, Snöå, Norrbärke (W)
Död1669-12-05, Lernbo, Norrbärke (W)

Familj

FarErich Jonsson (≈1570 - ≈1640)
MorRikmor Olofsdotter (≈1575 - )
BrorPehr Erichsson (1600 - )
SysterKerstin Erichsdotter (≈1605 - )
BrorErich Erichsson (≈1610 - 1682)
SysterAnna Erichsdotter (1612 - )
BrorJohan Erichsson (≈1615 - 1675)
BrorHans Erichsson (≈1618 - )
SysterMargreta Erichsdotter (≈1620 - )
MakeWidich Larsson (≈1585 - ≈1650)
Vigsel≈1620
SonErich Widichsson (≈1622 - 1674)
SonJohan Widichsson (1625-09-20 - )
DotterKerstin Widichsdotter (1627 - 1710-04-13)
SonJon Widichsson (≈1630 - )
DotterSara Widichsdotter (≈1635 - )

Släktskap

Treee4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb66684f7d616c89796b9b0f->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb770ca4431df202946d2837LarsAndersson≈1510 - ≈1570e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcb66684f7d616c89796b9b0fe4fcee62b0d1c345f526928cbd9ErichJonsson≈1570 - ≈1640family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4fcee62b0d1c345f526928cbd9->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e617fedb1db2066d968b86fb521ErichWidichsson≈1622 - 1674e617ff97e2354b7c8ba060148bJohanWidichsson1625 - e618002e72453929ae9f9389528JonWidichsson≈1630 - e617fca4934a49e2fcb6fab1aeWidichLarsson≈1585 - ≈1650family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398e617fca4934a49e2fcb6fab1ae->family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398e4fcebf8e1b797a2c521e56034dErichErichsson≈1610 - 1682e50687d6fff7d801a64a87ac797PehrErichsson1600 - e5068a80a0459412703fe92612bJohanErichsson≈1615 - 1675e5068b2e5a5427a008ad92a32c8HansErichsson≈1618 - e617fd851197edc82077fe93398SaraErsdotter≈1595 - 1669e617fd851197edc82077fe93398->family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2RikmorOlofsdotter≈1575 - e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4dcb6b1de742c7adeaa728778cKirstinJonsdotter≈1540 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce617ef8af5168317b768010c9d6KerstinWidichsdotter1627 - 1710e61800aa24117a8f1dce0f32919SaraWidichsdotter≈1635 - e5068939fa843d942621ebd1a14KerstinErichsdotter≈1605 - e50689e5c3e50fcc33a9e4a8facAnnaErichsdotter1612 - e5068bc015b206eaeb867996845MargretaErichsdotter≈1620 - family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e4fcebf8e1b797a2c521e56034dfamily_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e50687d6fff7d801a64a87ac797family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068a80a0459412703fe92612bfamily_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068b2e5a5427a008ad92a32c8family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e617fd851197edc82077fe93398family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068939fa843d942621ebd1a14family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e50689e5c3e50fcc33a9e4a8facfamily_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068bc015b206eaeb867996845family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398->e617fedb1db2066d968b86fb521family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398->e617ff97e2354b7c8ba060148bfamily_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398->e618002e72453929ae9f9389528family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398->e617ef8af5168317b768010c9d6family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398->e61800aa24117a8f1dce0f32919