Kerstin Widichsdotter

Namn

NamnKerstin Widichsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1627, Lernbo, Norrbärke (W)
Död1710-04-13, Åsmansbo, Norrbärke (W)

Familj

FarWidich Larsson (≈1585 - ≈1650)
MorSara Ersdotter (≈1595 - 1669-12-05)
BrorErich Widichsson (≈1622 - 1674)
BrorJohan Widichsson (1625-09-20 - )
BrorJon Widichsson (≈1630 - )
SysterSara Widichsdotter (≈1635 - )
MakeCarl Carlsson (1630 - 1699)
Vigsel≈1655
DotterSara Carlsdotter (1658 - 1732)
SonAnders Carlsson (1660 - )
DotterLisbeth Carlsdotter (1663-09-13 - )
SonCarl Carlsson (1666-09-09 - )
DotterKerstin Carlsdotter (1675 - )

Släktskap

Treee617fca4934a49e2fcb6fab1aeWidichLarsson≈1585 - ≈1650family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398e617fca4934a49e2fcb6fab1ae->family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398e61801b762b65271a99d4af31eLarsJonsson≈1550 - ≈1605family_e61801b762b65271a99d4af31e_e61802374af3d394bb63746ce00e61801b762b65271a99d4af31e->family_e61801b762b65271a99d4af31e_e61802374af3d394bb63746ce00e4dcc8149e8caa68ba9b285c26JonAndersson≈1520 - e4dcc8149e8caa68ba9b285c26->e61801b762b65271a99d4af31ee6180a375b672eed888735ffd64JönsBengtsson≈1510 - ≈1565family_e6180a375b672eed888735ffd64_e6180bf78dc6acb5e06e4eb2ec2e6180a375b672eed888735ffd64->family_e6180a375b672eed888735ffd64_e6180bf78dc6acb5e06e4eb2ec2e4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb66684f7d616c89796b9b0f->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4fcee62b0d1c345f526928cbd9ErichJonsson≈1570 - ≈1640family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4fcee62b0d1c345f526928cbd9->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e617f1e363675e8f5c684969044AndersCarlsson1660 - e617f39f3107241dbb38c7f9794CarlCarlsson1666 - e617eea6e3814f3d80d31bfc384CarlCarlsson1630 - 1699family_e617eea6e3814f3d80d31bfc384_e617ef8af5168317b768010c9d6e617eea6e3814f3d80d31bfc384->family_e617eea6e3814f3d80d31bfc384_e617ef8af5168317b768010c9d6e617fedb1db2066d968b86fb521ErichWidichsson≈1622 - 1674e617ff97e2354b7c8ba060148bJohanWidichsson1625 - e618002e72453929ae9f9389528JonWidichsson≈1630 - e617ef8af5168317b768010c9d6KerstinWidichsdotter1627 - 1710e617ef8af5168317b768010c9d6->family_e617eea6e3814f3d80d31bfc384_e617ef8af5168317b768010c9d6e61802374af3d394bb63746ce00AnnaJonsdotter≈1550 - e61802374af3d394bb63746ce00->family_e61801b762b65271a99d4af31e_e61802374af3d394bb63746ce00e6180bf78dc6acb5e06e4eb2ec2Kirstin≈1520 - e6180bf78dc6acb5e06e4eb2ec2->family_e6180a375b672eed888735ffd64_e6180bf78dc6acb5e06e4eb2ec2e617fd851197edc82077fe93398SaraErsdotter≈1595 - 1669e617fd851197edc82077fe93398->family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2RikmorOlofsdotter≈1575 - e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4dcb6b1de742c7adeaa728778cKirstinJonsdotter≈1540 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778cddbedc3b5b35516aa89cb4acfb7SaraCarlsdotter1658 - 1732e617f2fff7fe4eeaa9eacbf51dLisbethCarlsdotter1663 - e617f41389b701454e05337f876KerstinCarlsdotter1675 - e61800aa24117a8f1dce0f32919SaraWidichsdotter≈1635 - family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398->e617fedb1db2066d968b86fb521family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398->e617ff97e2354b7c8ba060148bfamily_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398->e618002e72453929ae9f9389528family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398->e617ef8af5168317b768010c9d6family_e617fca4934a49e2fcb6fab1ae_e617fd851197edc82077fe93398->e61800aa24117a8f1dce0f32919family_e61801b762b65271a99d4af31e_e61802374af3d394bb63746ce00->e617fca4934a49e2fcb6fab1aefamily_e6180a375b672eed888735ffd64_e6180bf78dc6acb5e06e4eb2ec2->e61802374af3d394bb63746ce00family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e617fd851197edc82077fe93398family_e617eea6e3814f3d80d31bfc384_e617ef8af5168317b768010c9d6->e617f1e363675e8f5c684969044family_e617eea6e3814f3d80d31bfc384_e617ef8af5168317b768010c9d6->e617f39f3107241dbb38c7f9794family_e617eea6e3814f3d80d31bfc384_e617ef8af5168317b768010c9d6->ddbedc3b5b35516aa89cb4acfb7family_e617eea6e3814f3d80d31bfc384_e617ef8af5168317b768010c9d6->e617f2fff7fe4eeaa9eacbf51dfamily_e617eea6e3814f3d80d31bfc384_e617ef8af5168317b768010c9d6->e617f41389b701454e05337f876