Nils Nilsson

Namn

NamnNils Nilsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarNils Nilsson (≈1608 - )
MorAnna Nilsdotter (1616 - )
BrorErich Nilsson (≈1635 - )
BrorOlof Norsk (1638 - 1723-11-15)
SysterLisbet Nilsdotter (≈1640 - )
SysterKerstin Nilsdotter (1642 - 1718-05-24)
BrorJohan Nilsson (1644 - )

Släktskap

Treee614e636fae68fe21addd303ca6NilsNilsson≈1632 - e54fba73b433b7c8b7265d9355bNilsOlofsson≈1570 - ≈1640family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62e54fba73b433b7c8b7265d9355b->family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62e54fb8007325781810ea639db36OlofAndersson≈1520 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fba73b433b7c8b7265d9355be5ed57f5d6f481b3401d4d86e64MattsErichsson≈1540 - ≈1605e5ed5a84296702cde8c9004aa62KarinMattsdotter≈1580 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed5a84296702cde8c9004aa62e614e37cb46722cf1ea565870a3NilsNilsson≈1608 - family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7e614e37cb46722cf1ea565870a3->family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7e4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb66684f7d616c89796b9b0f->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce614ecba8e16f3433141dbe5337NilsErichsson≈1570 - ≈1650family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513e614ecba8e16f3433141dbe5337->family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513e614f43e82d6061e1f48c17b149ErichNilsson≈1535 - 1594family_e614f43e82d6061e1f48c17b149_e614f50750c4bfceded60eb6e73e614f43e82d6061e1f48c17b149->family_e614f43e82d6061e1f48c17b149_e614f50750c4bfceded60eb6e73e614c993a9534e3963ccc6f01b8OlofNorsk1638 - 1723e614e751a444803945ffb1a61baErichNilsson≈1635 - e614ea41a30537a14438eccec1bJohanNilsson1644 - e611b1514625708fbe3734cb6e7AnnaNilsdotter1616 - e611b1514625708fbe3734cb6e7->family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7e5ed5a84296702cde8c9004aa62->family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62e4dcbedeff347440194fc98c513BritaOlofsdotter≈1572 - 1668e4dcbedeff347440194fc98c513->family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513e4dcb6b1de742c7adeaa728778cKirstinJonsdotter≈1540 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce614f50750c4bfceded60eb6e73Kirstin[1530-1540] - e614f50750c4bfceded60eb6e73->family_e614f43e82d6061e1f48c17b149_e614f50750c4bfceded60eb6e73e614e81e609539917b22aae129LisbetNilsdotter≈1640 - e614e8cfeff5e1024ab076e4753KerstinNilsdotter1642 - 1718family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b1514625708fbe3734cb6e7family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7->e614e636fae68fe21addd303ca6family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7->e614c993a9534e3963ccc6f01b8family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7->e614e751a444803945ffb1a61bafamily_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7->e614ea41a30537a14438eccec1bfamily_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7->e614e81e609539917b22aae129family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7->e614e8cfeff5e1024ab076e4753family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbedeff347440194fc98c513family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513->e614e37cb46722cf1ea565870a3family_e614f43e82d6061e1f48c17b149_e614f50750c4bfceded60eb6e73->e614ecba8e16f3433141dbe5337