Nils Nilsson

Namn

NamnNils Nilsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarNils Erichsson (≈1570 - ≈1650)
MorBrita Olofsdotter (≈1572 - 1668-04-05)
BrorOlof Nilsson (≈1602 - )
SysterAnna Nilsdotter (≈1605 - )
SysterElisabet Nilsdotter (≈1610 - )
SysterMargreta Nilsdotter (≈1612 - )
SysterKarin Nilsdotter (≈1614 - )
BrorPehr Nilsson (≈1616 - )
BrorAnders Nilsson (≈1618 - )
BrorJohan Nilsson (≈1620 - )
BrorErich Nilsson (≈1625 - )
MakaAnna Nilsdotter (1616 - )
Vigsel≈1632
SonNils Nilsson (≈1632 - )
SonErich Nilsson (≈1635 - )
SonOlof Norsk (1638 - 1723-11-15)
DotterLisbet Nilsdotter (≈1640 - )
DotterKerstin Nilsdotter (1642 - 1718-05-24)
SonJohan Nilsson (1644 - )

Släktskap

Treee614e37cb46722cf1ea565870a3NilsNilsson≈1608 - family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7e614e37cb46722cf1ea565870a3->family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7e4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb66684f7d616c89796b9b0f->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb770ca4431df202946d2837LarsAndersson≈1510 - ≈1570e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcb66684f7d616c89796b9b0fe614ecba8e16f3433141dbe5337NilsErichsson≈1570 - ≈1650family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513e614ecba8e16f3433141dbe5337->family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513e614f43e82d6061e1f48c17b149ErichNilsson≈1535 - 1594family_e614f43e82d6061e1f48c17b149_e614f50750c4bfceded60eb6e73e614f43e82d6061e1f48c17b149->family_e614f43e82d6061e1f48c17b149_e614f50750c4bfceded60eb6e73e614c993a9534e3963ccc6f01b8OlofNorsk1638 - 1723e614e636fae68fe21addd303ca6NilsNilsson≈1632 - e614e751a444803945ffb1a61baErichNilsson≈1635 - e614ea41a30537a14438eccec1bJohanNilsson1644 - e614eeba7d22a205a96273a7d1aOlofNilsson≈1602 - e614f1937e9856d816b61c3800PehrNilsson≈1616 - e614f2162b7451f72d7710a92a3AndersNilsson≈1618 - e614f2aa2da1bff38ad9f978dd6JohanNilsson≈1620 - e614f32462c56b09f4504344813ErichNilsson≈1625 - e4dcbedeff347440194fc98c513BritaOlofsdotter≈1572 - 1668e4dcbedeff347440194fc98c513->family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513e4dcb6b1de742c7adeaa728778cKirstinJonsdotter≈1540 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce614f50750c4bfceded60eb6e73Kirstin[1530-1540] - e614f50750c4bfceded60eb6e73->family_e614f43e82d6061e1f48c17b149_e614f50750c4bfceded60eb6e73e614e81e609539917b22aae129LisbetNilsdotter≈1640 - e614e8cfeff5e1024ab076e4753KerstinNilsdotter1642 - 1718e611b1514625708fbe3734cb6e7AnnaNilsdotter1616 - e611b1514625708fbe3734cb6e7->family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7e614ef4376845403630d9eff385AnnaNilsdotter≈1605 - e614efe04bc184713adef4b1f40ElisabetNilsdotter≈1610 - e614f07549656c70dfe49603225MargretaNilsdotter≈1612 - e614f111a9e3e1b4e02bbb6f2b0KarinNilsdotter≈1614 - family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7->e614c993a9534e3963ccc6f01b8family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7->e614e636fae68fe21addd303ca6family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7->e614e751a444803945ffb1a61bafamily_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7->e614ea41a30537a14438eccec1bfamily_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7->e614e81e609539917b22aae129family_e614e37cb46722cf1ea565870a3_e611b1514625708fbe3734cb6e7->e614e8cfeff5e1024ab076e4753family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbedeff347440194fc98c513family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513->e614e37cb46722cf1ea565870a3family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513->e614eeba7d22a205a96273a7d1afamily_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513->e614f1937e9856d816b61c3800family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513->e614f2162b7451f72d7710a92a3family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513->e614f2aa2da1bff38ad9f978dd6family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513->e614f32462c56b09f4504344813family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513->e614ef4376845403630d9eff385family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513->e614efe04bc184713adef4b1f40family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513->e614f07549656c70dfe49603225family_e614ecba8e16f3433141dbe5337_e4dcbedeff347440194fc98c513->e614f111a9e3e1b4e02bbb6f2b0family_e614f43e82d6061e1f48c17b149_e614f50750c4bfceded60eb6e73->e614ecba8e16f3433141dbe5337