Johan Nilsson

Namn

NamnJohan Nilsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1620, Nedre Starbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarNils Olofsson (≈1570 - ≈1640)
MorKarin Mattsdotter (≈1580 - )
SysterMalin Nilsdotter (≈1605 - )
BrorNils Nilsson (≈1608 - )
BrorErich Nilsson (≈1610 - )
BrorAnders Nilsson (1612 - )
SysterAnna Nilsdotter (1616 - )
SysterMargreta Nilsdotter (1622 - )
BrorHans Nilsson (1626 - )

Släktskap

Treee611b1cdc9b6cecf5c10819302JohanNilsson1620 - e54fba73b433b7c8b7265d9355bNilsOlofsson≈1570 - ≈1640family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62e54fba73b433b7c8b7265d9355b->family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62e54fb8007325781810ea639db36OlofAndersson≈1520 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fba73b433b7c8b7265d9355be54fbd1322240362083dd1718b8AndersOlofsson≈1500 - ≈1570e54fbd1322240362083dd1718b8->e54fb8007325781810ea639db36e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64MattsErichsson≈1540 - ≈1605e5ed5a84296702cde8c9004aa62KarinMattsdotter≈1580 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed5a84296702cde8c9004aa62e5ed5ba4c0459c464ed2ebba95cErich≈1510 - e5ed5ba4c0459c464ed2ebba95c->e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64e611af4ce6b1ea4e204c85615dfNilsNilsson≈1608 - e611affa7c7c9b5b1eba9c2214ErichNilsson≈1610 - e611b092c2423c35ae27f494accAndersNilsson1612 - e611b24a7d978664a268d499d39HansNilsson1626 - e5ed5a84296702cde8c9004aa62->family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62e611a3f92f871cead43f68e8483MargretaNilsdotter1622 - e611ae6108c8de03013b560b65MalinNilsdotter≈1605 - e611b1514625708fbe3734cb6e7AnnaNilsdotter1616 - family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b1cdc9b6cecf5c10819302family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611af4ce6b1ea4e204c85615dffamily_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611affa7c7c9b5b1eba9c2214family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b092c2423c35ae27f494accfamily_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b24a7d978664a268d499d39family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611a3f92f871cead43f68e8483family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611ae6108c8de03013b560b65family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b1514625708fbe3734cb6e7