Marit Bertilsdotter

Namn

NamnMarit Bertilsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1645
Död

Familj

FarBertil Olsson (≈1600 - ≈1650)
MorKirstin (≈1600 - 1680)
SysterAnna Bertilsdotter (1628 - )
BrorOlof Bertilsson (1632 - )
BrorAnders Bertilsson (1634 - )
SysterKerstin Bertilsdotter (1638 - 1698)
SysterKarin Bertilsdotter (≈1640 - )

Släktskap

Treee56413696894d5a357a1089f3d3BertilOlsson≈1600 - ≈1650family_e56413696894d5a357a1089f3d3_e6118dde6c66603e360016bc898e56413696894d5a357a1089f3d3->family_e56413696894d5a357a1089f3d3_e6118dde6c66603e360016bc898e564126a8ab1362f0f9ecbc1734OlofBertilsson≈1575 - ≈1630family_e564126a8ab1362f0f9ecbc1734_e56412ac38b58d0e9afbaeb3187e564126a8ab1362f0f9ecbc1734->family_e564126a8ab1362f0f9ecbc1734_e56412ac38b58d0e9afbaeb3187e5641677dd51000b483d29e70eeBertilPehrsson≈1530 - ≈1590e5641677dd51000b483d29e70ee->e564126a8ab1362f0f9ecbc1734e5641cb1a9455b1cd46af840123MårtenLarsson≈1540 - ≈1610family_e5641cb1a9455b1cd46af840123_e5641cf072d4f0da6bf6972b06de5641cb1a9455b1cd46af840123->family_e5641cb1a9455b1cd46af840123_e5641cf072d4f0da6bf6972b06de6119164f607e491f30c4fcee35OlofBertilsson1632 - e61191e9c0c18dafe6912335677AndersBertilsson1634 - e611930907c6f8a7d5b27e7e439MaritBertilsdotter≈1645 - e56412ac38b58d0e9afbaeb3187AnnaMårtensdotter≈1575 - [1610-1655]e56412ac38b58d0e9afbaeb3187->family_e564126a8ab1362f0f9ecbc1734_e56412ac38b58d0e9afbaeb3187e5641cf072d4f0da6bf6972b06dMaritMattsdotter≈1545 - [1580-1625]e5641cf072d4f0da6bf6972b06d->family_e5641cb1a9455b1cd46af840123_e5641cf072d4f0da6bf6972b06de6118dde6c66603e360016bc898Kirstin≈1600 - 1680e6118dde6c66603e360016bc898->family_e56413696894d5a357a1089f3d3_e6118dde6c66603e360016bc898e60b24edd046f5f996858d41c95KerstinBertilsdotter1638 - 1698e61190dde811458b341828070edAnnaBertilsdotter1628 - e611927938a5863b307b792b661KarinBertilsdotter≈1640 - family_e56413696894d5a357a1089f3d3_e6118dde6c66603e360016bc898->e6119164f607e491f30c4fcee35family_e56413696894d5a357a1089f3d3_e6118dde6c66603e360016bc898->e61191e9c0c18dafe6912335677family_e56413696894d5a357a1089f3d3_e6118dde6c66603e360016bc898->e611930907c6f8a7d5b27e7e439family_e56413696894d5a357a1089f3d3_e6118dde6c66603e360016bc898->e60b24edd046f5f996858d41c95family_e56413696894d5a357a1089f3d3_e6118dde6c66603e360016bc898->e61190dde811458b341828070edfamily_e56413696894d5a357a1089f3d3_e6118dde6c66603e360016bc898->e611927938a5863b307b792b661family_e564126a8ab1362f0f9ecbc1734_e56412ac38b58d0e9afbaeb3187->e56413696894d5a357a1089f3d3family_e5641cb1a9455b1cd46af840123_e5641cf072d4f0da6bf6972b06d->e56412ac38b58d0e9afbaeb3187