Kerstin Nilsdotter

Namn

NamnKerstin Nilsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1633, Lernbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarNils Olofsson (≈1605 - )
MorKarin Olofsdotter (1615 - 1690)
BrorLars Nilsson (1638 - [1678-1723])
SysterMargreta Nilsdotter (≈1640 - )
BrorHans Nilsson (≈1645 - )
SysterMalin Nilsdotter (1650 - )
BrorOlof Nilsson (1655 - )

Släktskap

Treee611751cd7628425a252ec27901NilsOlofsson≈1605 - family_e611751cd7628425a252ec27901_e61176039822a9695ad1e27fe8fe611751cd7628425a252ec27901->family_e611751cd7628425a252ec27901_e61176039822a9695ad1e27fe8fe6117bac81629288f08146045d4OlofLarsson≈1570 - ≈1640e6117bac81629288f08146045d4->e611751cd7628425a252ec27901e4c8bb640372c5952a1bcb12f79OlofOlofsson1587 - 1668family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217e4c8bb640372c5952a1bcb12f79->family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217e4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb66684f7d616c89796b9b0f->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141JönsOlofsson≈1550 - family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141->family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969e1c79a3e95384e2b89a5e3baabLarsNilsson1638 - [1678-1723]e611783347e3b9a3b52c23e741aHansNilsson≈1645 - e6117953a15f877ac40e1d7500OlofNilsson1655 - e61176fcf8d39b5a8a0fcb08c06KerstinNilsdotter1633 - e61176039822a9695ad1e27fe8fKarinOlofsdotter1615 - 1690e61176039822a9695ad1e27fe8f->family_e611751cd7628425a252ec27901_e61176039822a9695ad1e27fe8fe4dcb6b1de742c7adeaa728778cKirstinJonsdotter≈1540 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217BritaJönsdotter≈1585 - ≈1640e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217e4dca3059f360921f3c9398e969MaritLarsdotter≈1550 - e4dca3059f360921f3c9398e969->family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969e611779710d152f12edef2f4a1MargretaNilsdotter≈1640 - e61178dee712649ca57ddf7af92MalinNilsdotter1650 - family_e611751cd7628425a252ec27901_e61176039822a9695ad1e27fe8f->e1c79a3e95384e2b89a5e3baabfamily_e611751cd7628425a252ec27901_e61176039822a9695ad1e27fe8f->e611783347e3b9a3b52c23e741afamily_e611751cd7628425a252ec27901_e61176039822a9695ad1e27fe8f->e6117953a15f877ac40e1d7500family_e611751cd7628425a252ec27901_e61176039822a9695ad1e27fe8f->e61176fcf8d39b5a8a0fcb08c06family_e611751cd7628425a252ec27901_e61176039822a9695ad1e27fe8f->e611779710d152f12edef2f4a1family_e611751cd7628425a252ec27901_e61176039822a9695ad1e27fe8f->e61178dee712649ca57ddf7af92family_e4c8bb640372c5952a1bcb12f79_e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217->e61176039822a9695ad1e27fe8ffamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4c8bb640372c5952a1bcb12f79family_e4dca2cb9c12d6f1af71d0c4141_e4dca3059f360921f3c9398e969->e4c8bb7f7ed4c1ac6e1b0024217