Samuel Pehrsson

Namn

NamnSamuel Pehrsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1648-02-06, Grangärde (W)
Död

Familj

FarPehr Erichsson (1611-04-25 - 1689-03-03)
MorMarit Knutsdotter (1617 - 1678-11-08)
SysterKerstin Pehrsdotter (1640-04-19 - [1640-1645])
SysterAnna Pehrsdotter (1641-09-22 - [1669-1721])
BrorErich Pehrsson (1643 - 1644-01-14)
SysterKerstin Pehrsdotter (1645-03-02 - 1645-03-23)
SysterMarit Pehrsdotter (1646-02-18 - 1675-10-17)
BrorOlof Pehrsson (1648-12-18 - )
BrorAnders Pehrsson (1652-12-12 - 1655-02-11)
BrorAndreas Pehrsson (1656-12-21 - )
SysterBrita Pehrsdotter (1659-04-02 - )
BrorPehr Pehrsson (1661-11-03 - )
BrorLars Pehrsson (1662-09-14 - )

Släktskap

Treee607f919a6f4f324e8cc7410d5dSamuelPehrsson1648 - e607ed6bfc579b8ee20f40488adPehrErichsson1611 - 1689family_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4e607ed6bfc579b8ee20f40488ad->family_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4e5ad09cfa0b236109a2469a6e1cErichErichsson1588 - 1658family_e5ad09cfa0b236109a2469a6e1c_e5ad09fda4022f14e7a8111bfeae5ad09cfa0b236109a2469a6e1c->family_e5ad09cfa0b236109a2469a6e1c_e5ad09fda4022f14e7a8111bfeae607f0014c05b7e681aca50b76aAndersPehrsson1652 - 1655e607f09919c6ec38bda813a71d5AndreasPehrsson1656 - e607f1c6b043730339d264f89f1PehrPehrsson1661 - e607f250df53ccf72d919d75fbeLarsPehrsson1662 - e607f6d1e1ab3a3dbaaae3d721ErichPehrsson1643 - 1644e607f99e8f7110cc17851b384e2OlofPehrsson1648 - e5ad09fda4022f14e7a8111bfeaMaritMattsdotter1579 - 1670e5ad09fda4022f14e7a8111bfea->family_e5ad09cfa0b236109a2469a6e1c_e5ad09fda4022f14e7a8111bfeae607ee9531a30139fea7616c5c4MaritKnutsdotter1617 - 1678e607ee9531a30139fea7616c5c4->family_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4e607e13d0265a2a25c30d3203AnnaPehrsdotter1641 - [1669-1721]e607f152f5a61e72a27188923acBritaPehrsdotter1659 - e607f600634257e1662028d014KerstinPehrsdotter1640 - [1640-1645]e607f79261b16cbc33e3cdc3d70KerstinPehrsdotter1645 - 1645e607f85912949afbd3ff75a24dfMaritPehrsdotter1646 - 1675family_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4->e607f919a6f4f324e8cc7410d5dfamily_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4->e607f0014c05b7e681aca50b76afamily_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4->e607f09919c6ec38bda813a71d5family_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4->e607f1c6b043730339d264f89f1family_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4->e607f250df53ccf72d919d75fbefamily_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4->e607f6d1e1ab3a3dbaaae3d721family_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4->e607f99e8f7110cc17851b384e2family_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4->e607e13d0265a2a25c30d3203family_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4->e607f152f5a61e72a27188923acfamily_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4->e607f600634257e1662028d014family_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4->e607f79261b16cbc33e3cdc3d70family_e607ed6bfc579b8ee20f40488ad_e607ee9531a30139fea7616c5c4->e607f85912949afbd3ff75a24dffamily_e5ad09cfa0b236109a2469a6e1c_e5ad09fda4022f14e7a8111bfea->e607ed6bfc579b8ee20f40488ad