Johan Larsson

Namn

NamnJohan Larsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1642, Enkullen, Ludvika (W)
Död

Familj

FarLars Olofsson (1614 - )
MorMarit Hansdotter (1616 - )
SysterSara Larsdotter (1645-07-15 - )
SysterMargreta Larsdotter (1647-10-17 - 1682-05-01)
SysterValborg Larsdotter (1650 - )

Släktskap

Treee604a0d96d42e5728b9d1189458JohanLarsson1642 - e6049fdf31b2b397ec27cbd4538LarsOlofsson1614 - family_e6049fdf31b2b397ec27cbd4538_e604a0632106dea059be1882494e6049fdf31b2b397ec27cbd4538->family_e6049fdf31b2b397ec27cbd4538_e604a0632106dea059be1882494e604a0632106dea059be1882494MaritHansdotter1616 - e604a0632106dea059be1882494->family_e6049fdf31b2b397ec27cbd4538_e604a0632106dea059be1882494e6048d8846c764dd96211b96b44MargretaLarsdotter1647 - 1682e604a1581c722d3cbabae5dc1e6SaraLarsdotter1645 - e604a1e96e576bba777057d2f8dValborgLarsdotter1650 - family_e6049fdf31b2b397ec27cbd4538_e604a0632106dea059be1882494->e604a0d96d42e5728b9d1189458family_e6049fdf31b2b397ec27cbd4538_e604a0632106dea059be1882494->e6048d8846c764dd96211b96b44family_e6049fdf31b2b397ec27cbd4538_e604a0632106dea059be1882494->e604a1581c722d3cbabae5dc1e6family_e6049fdf31b2b397ec27cbd4538_e604a0632106dea059be1882494->e604a1e96e576bba777057d2f8d