Lars Hansson

Namn

NamnLars Hansson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1619, Torrbo, Norrbärke (W)
Död1696, Torrbo, Norrbärke (W)

Familj

FarHans Jönsson (≈1580 - ≈1650)
MorKerstin Hansdotter (≈1595 - )
SysterBrita Hansdotter (1620 - ≈1698-07-02)
BrorHans Hansson (≈1622 - )
SysterAnna Hansdotter (≈1624 - )
BrorJöns Hansson (1626 - )
SysterKerstin Hansdotter (≈1630 - )
SysterKarin Hansdotter (1633 - )
BrorPeder Hansson (1634 - )
MakaMarit (≈1620 - 1690)
Vigsel
DotterMargreta Larsdotter (1644 - 1728-02-06)
DotterKarin Larsdotter (1652 - )
DotterKerstin Larsdotter (1653 - [1712-1733])
DotterSusanna Larsdotter (1655 - )
SonHans Larsson (1657 - )
SonLars Larsson (1658 - )
SonPehr Larsson (1660 - 1694)
SonJohan Larsson (1666-10-14 - )

Släktskap

Treee5fe2077dcc67e75015324d1f91LarsHansson1619 - 1696family_e5fe2077dcc67e75015324d1f91_eb685ac23c2100656b36fffb871e5fe2077dcc67e75015324d1f91->family_e5fe2077dcc67e75015324d1f91_eb685ac23c2100656b36fffb871e55d572ef1310b4ab4f62f46be1HansJonsson≈1550 - ≈1630family_e55d572ef1310b4ab4f62f46be1_e55d64effcf30d32bc246e35955e55d572ef1310b4ab4f62f46be1->family_e55d572ef1310b4ab4f62f46be1_e55d64effcf30d32bc246e35955e55d5a610cc11f3fde16c761cb3JonPehrsson≈1520 - family_e55d5a610cc11f3fde16c761cb3_e55d5b1b67053d44a65e6f1f595e55d5a610cc11f3fde16c761cb3->family_e55d5a610cc11f3fde16c761cb3_e55d5b1b67053d44a65e6f1f595e5fe1e8bb046d89824783f9c9bbHansJönsson≈1580 - ≈1650family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766ae5fe1e8bb046d89824783f9c9bb->family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766aeb685dd773d7216cfa858269fdeHansLarsson1657 - eb685e4b91f35eb7e24e6e73e15LarsLarsson1658 - eb685ecbd47501ca27a85d95e63PehrLarsson1660 - 1694eb685f8aaa53f826c6a22ce9d57JohanLarsson1666 - e5fe212413a7746e5ec2b50abceHansHansson≈1622 - e5fe222a7d0deb1f6a04a8fbdcJönsHansson1626 - e5fe23c323f7069e3442dede5c4PederHansson1634 - e55d65b199c25d0c8da3fb9766aKerstinHansdotter≈1595 - e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766ae55d5b1b67053d44a65e6f1f595Barbro[1520-1530] - e55d5b1b67053d44a65e6f1f595->family_e55d5a610cc11f3fde16c761cb3_e55d5b1b67053d44a65e6f1f595e55d64effcf30d32bc246e35955AnnaOlsdotter≈1555 - e55d64effcf30d32bc246e35955->family_e55d572ef1310b4ab4f62f46be1_e55d64effcf30d32bc246e35955e15dec51d5e3b5f9e36bec4eaaeKerstinLarsdotter1653 - [1712-1733]eb685bd48592f30a4ed2a044d1MargretaLarsdotter1644 - 1728eb685cb302446c36205d65868b8KarinLarsdotter1652 - eb685d547dd28e08b5178e4db97SusannaLarsdotter1655 - eb685ac23c2100656b36fffb871Marit≈1620 - 1690eb685ac23c2100656b36fffb871->family_e5fe2077dcc67e75015324d1f91_eb685ac23c2100656b36fffb871e08f3bdbf316444ac7c2ab63538BritaHansdotter1620 - ≈1698e5fe21a08816b98bdc733d8b13aAnnaHansdotter≈1624 - e5fe22b879d47827e4e5a3f6a3KerstinHansdotter≈1630 - e5fe2348ced5392fc914067eeb1KarinHansdotter1633 - family_e5fe2077dcc67e75015324d1f91_eb685ac23c2100656b36fffb871->eb685dd773d7216cfa858269fdefamily_e5fe2077dcc67e75015324d1f91_eb685ac23c2100656b36fffb871->eb685e4b91f35eb7e24e6e73e15family_e5fe2077dcc67e75015324d1f91_eb685ac23c2100656b36fffb871->eb685ecbd47501ca27a85d95e63family_e5fe2077dcc67e75015324d1f91_eb685ac23c2100656b36fffb871->eb685f8aaa53f826c6a22ce9d57family_e5fe2077dcc67e75015324d1f91_eb685ac23c2100656b36fffb871->e15dec51d5e3b5f9e36bec4eaaefamily_e5fe2077dcc67e75015324d1f91_eb685ac23c2100656b36fffb871->eb685bd48592f30a4ed2a044d1family_e5fe2077dcc67e75015324d1f91_eb685ac23c2100656b36fffb871->eb685cb302446c36205d65868b8family_e5fe2077dcc67e75015324d1f91_eb685ac23c2100656b36fffb871->eb685d547dd28e08b5178e4db97family_e55d572ef1310b4ab4f62f46be1_e55d64effcf30d32bc246e35955->e55d65b199c25d0c8da3fb9766afamily_e55d5a610cc11f3fde16c761cb3_e55d5b1b67053d44a65e6f1f595->e55d572ef1310b4ab4f62f46be1family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe2077dcc67e75015324d1f91family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe212413a7746e5ec2b50abcefamily_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe222a7d0deb1f6a04a8fbdcfamily_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe23c323f7069e3442dede5c4family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e08f3bdbf316444ac7c2ab63538family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe21a08816b98bdc733d8b13afamily_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe22b879d47827e4e5a3f6a3family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe2348ced5392fc914067eeb1